Oranje en gemeente
De gemeenten kleuren deze dagen oranje. Zo ook VNG Magazine, dat bij hoge feestelijke uitzondering gehuld is in een oranje hoesje. We volgen in dit nummer in vogelvlucht een paar lijnen tussen Koninklijk Huis en gemeente.
In dit themanummer:

'Corporaties leggen geen basketbalvelden aan’
De tijd dat corporaties in de publieke ruimte basketbalveldjes aanlegden en plantsoenen onderhielden, is voorbij. Wees realistischer over wat woningcorporaties wel en niet kunnen. Dat zegt Sandra Korthuis, oud-lid van de VNG-directieraad, oud-wethouder in Rotterdam en tegenwoordig directeur van Woonconcept.

‘Ook onderzoek naar gevolgen sociaal akkoord’
Het Rijk moet onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen van het sociaal akkoord voor gemeenten, vindt Tweede Kamerlid Gerard Schouw (D66). Dat moet onder meer uitwijzen wat de financiële gevolgen voor gemeenten zijn van de inrichting van regionale werkbedrijven.

 Zorgen over voorschoolse voorzieningen
Gemeenten moeten verantwoordelijk worden voor een gratis aanbod van twee à vier dagdelen in een voorschoolse voorziening voor alle kinderen van 2,5 tot vier jaar. Daarnaast moet worden onderzocht of er een nieuw en eenduidig stelsel voor opvang en onderwijs kan komen, met als uitgangspunt een integrale basisvoorziening voor álle kinderen van nul tot twaalf jaar.

Geen bewijs dat straatcoaches overlast verminderen
Er is geen enkele aanwijzing dat de inzet van straatcoaches daadwerkelijk leidt tot minder (jeugd)overlast. In Utrecht is het aantal meldingen zelfs toegenomen sinds de straatcoaches actief zijn.

Wildplassers en foutparkeerders krijgen weer vrij spel
De kans dat afvaldumpers, wildplassers en foutparkeerders weer vrij spel krijgen, neemt toe als het Rijk per 2014 stopt met de vergoeding die gemeenten krijgen voor de aanpak van overlast, verloedering en asociaal parkeergedrag.

Opstelten zoekt zaak voor schadeverhaal
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zou graag zien dat er een gemeente is die na een geval van opruiing met daarop veel politie-inzet, deze zaak voor de rechter brengt om schade te verhalen.

VNG Nieuws: Een kijkje in elkaars keuken
Erik Brekelmans brengt VNG Connect aan de man, het project om VNG-medewerkers tijdelijk bij gemeenten te laten werken en andersom.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Voordrachten voor bestuur en commissies
  • Raad op Zaterdag in ’s-Hertogenbosch
  • Meedenken over de VNG Agenda 2014
  • De laatste weetjes over het VNG-Jaarcongres 2013

Uitgebreide artikelen in dit magazine: