Decentralisatie vergt nu al actie
Drie decentralisatiegolven komen op de gemeenten af. Hoe bereiden zij zich voor? VNG Magazine neemt in het voorbereidingsjaar 2013 een paar keer een kijkje in de keuken bij Vught en Eijsden-Margraten. Het denkproces is in volle gang, maar de gemeenten worstelen ook nog met veel vragen en onduidelijkheden.

Laat je rotondes sponsoren
Rotondes zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. In eerste instantie aangelegd om de veiligheid te bevorderen, vormen de stukjes niemandsland tegenwoordig dankbare plekken voor allerlei ‘kunstwerken’. Nieuwste ontwikkeling: de door het lokale bedrijfsleven geadopteerde rotondes, waaraan de gemeente geen onderhoudskosten heeft. We maakten een rondgang.

Gros gemeenten heeft actieve rekenkamer
Ruim negentig procent van de gemeenten heeft een actieve rekenkamer. Dat blijkt uit De staat van de rekenkamer, een onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). In 3,6 procent van de gemeenten is de rekenkamer niet actief.

Eindhoven ziet af van verbod op prijsstunten met alcohol
Sinds de invoering van de nieuwe Drank- en horecawet hebben gemeenten de mogelijkheid om prijsacties van slijterijen en supermarkten aan banden te leggen. In Eindhoven, voor zover bekend met Dordrecht de eerste gemeente die hier werk van wilde maken, ontbreekt hiervoor een politiek draagvlak.

Lokale regels funest voor bouwprojecten
Eigen gemeentelijke regels vormen regelmatig een rem op lokale gebiedsontwikkeling. Gemeenteraden beseffen vaak niet hoeveel regels ze zelf hebben vastgesteld. Een confrontatie die laat zien hoe beperkend dat in de praktijk is, kan louterend werken voor het vlottrekken van bouwprojecten.

'Plasterk heeft lak aan lokale politieke partijen'
PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft lak aan lokale politieke partijen. Dat zegt voorzitter Fons Zinken van de Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG).

Rijk zal minder effectief kunnen sturen
Decentralisatie van taken naar gemeenten bedreigt het sturend vermogen van de rijksoverheid, zo waarschuwt de Raad van State in zijn jaarverslag. De kans bestaat dat die sturing minder effectief zal zijn dan nu.

Schrappen van regels levert geld op
De regionale ambassadeurs van het programma Beter en concreter zetten zich in om regeldruk te verminderen. Een gesprek met de Haarlemse wethouder Jan Nieuwenburg, regionaal ambassadeur in Noord-Holland.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • VNG-Jaarcongres 2013
  • Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) van start
  • Eerste stappen naar nieuwe cao-gemeenten
  • Handreiking Overheidsopdracht en subsidie

Uitgebreide artikelen in dit magazine: