Alternatieven voor huisvesting asielzoekers

Diverse oplossingen binnen het huidige huisvestingsstelsel voor asielzoekers met een verblijfsvergunning worden nog onvoldoende door gemeenten benut. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van leegstaand vastgoed zoals verzorgingshuizen of kantoren.
Lees meer

Fuseren tot 57 regiogemeenten

Gemeentegrenzen moeten zo veel mogelijk overeenkomen met de regionale arbeidsmarkt en de reikwijdte van voorzieningen. Volgens dat criterium zou Nederland het best kunnen bestaan uit 57 regiogemeenten. Lees meer

Verschenen: ‘Een verslavend leuke hondenbaan’

Het komt in de Nederlandse politieke cultuur zelden voor dat politici hun ervaringen in boekvorm vastleggen. Dat geldt zeker voor lokale politici. De Amsterdamse oud-wethouder Rob Oudkerk publiceerde tien jaar geleden Geen weg terug en nu is daar Schaken op meerdere borden van de Zoetermeerse oud-wethouder Edo Haan.  Lees meer

VNG Nieuws: Denktank 2015 over positie en toekomst gemeenteraad

Toenemende samenwerking tussen gemeenten, overheveling van taken en opkomende (burger-)initiatieven leider ertoe dat de gemeenteraad steeds minder toezicht kan houden op lokaal beleid. De VNG Denktank buigt zich de komende maanden over de rol van de gemeenteraad. Lees meer

Verder o.a. in VNG Nieuws

  • Gemeenten aan zet met vernieuwingsagenda
  • Voorkom digitale dementie