Veiligheidsmonitor voorziet in dringende behoefte
Aan onderzoeken naar veiligheid geen gebrek, maar de uitkomsten vliegen alle kanten op. Het is maar net waar je naar vraagt. Moeilijk om daar beleid op te baseren. De integrale veiligheidsmonitor was bedoeld om daarin verandering te brengen, maar slaagde er slechts ten dele in. De nieuwe veiligheidsmonitor, die begin deze maand verscheen, geeft wél een representatief beeld.

Gemeenten worstelen met toezicht op kinderopvang
De wettelijke eisen waaraan kinderopvang moet voldoen, zijn enorm complex geworden. Kindercentra, die als geen andere sector lijden onder de economische crisis, gaan gebukt onder grote regeldruk. Gemeenten moeten erop toezien dat zij zich aan de regels houden. Maar ook zij vinden dat de wet is doorgeslagen in zijn goede bedoelingen. Noord-Limburg bindt de kat de bel aan.

Gemeenten nemen grondverliezen
Het kabinet ziet op dit moment geen aanleiding om gemeentelijke accountants nadere aanwijzingen te geven om de verliezen op de grondexploitatie scherper te controleren.

Sluiting gevangenissen komt hard aan bij gemeenten
Gemeenten mogen als eerste bepalen wat er gaat gebeuren met gevangenissen die leeg komen te staan. Een doekje voor het bloeden. De bezuinigingsplannen voor het gevangeniswezen van staatssecretaris Fred Teeven (VenJ) zijn keihard aangekomen bij gemeenten. De VNG roept het kabinet op zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan over de gevolgen voor de lokale arbeidsmarkt en veiligheid.

Toch onafhankelijk onderzoek naar drie grote decentralisaties
Er komt alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de financiële en uitvoeringsrisico’s bij de voorgenomen decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, werk en AWBZ-begeleiding. De Tweede Kamer inclusief beide regeringspartijen roept het kabinet hiertoe op nadat eerder vrijwel de hele oppositie al op een dergelijk onderzoek had aangedrongen.

Kaag en Braassem begint rolstoelpool
De gemeente Kaag en Braassem kent sinds kort een rolstoelpool: centrale punten waar rolstoelen voor kort gebruik opgehaald kunnen worden en gratis geleend. ‘Niet de kwaal, maar de persoon is leidend’, redeneert de gemeente.

VNG Nieuws:
Eerste VNG-Bestuurdersdag
Ruim vijfhonderd bestuurders kwamen op 18 maart naar de eerste VNG-Bestuurdersdag. Vier actuele thema’s stonden centraal: verbreding Wmo, wonen, gemeentefinanciën en gemeentelijke samenwerking.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Trendlezing bij afscheid Ralph Pans
  • Inzamelen drankenkartons
  • Samenwerking met Stichting van de Arbeid

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 12 april 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: