Rijkstunnels voorop in veiligheid
Welke veiligheidseisen gelden voor tunnels? Voor rijkstunnels is dat binnenkort duidelijk, maar voor andere tunnels, waaronder die van gemeenten, is het nog niet zover.

Te lang op reis? Dan uit GBA
De gemeente Amstelveen heeft een ingezetene ambtshalve uitgeschreven omdat de Wet GBA voorschrijft dat inschrijving alleen kan op het adres waar men het meeste overnacht.

Gemeenten kunnen wietteelt vergeten
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is op geen enkele manier bereid gemeenten alsnog toestemming te verlenen om te experimenteren met gereguleerde wietteelt.

Samenwerking en centrale regie nodig voor RUD’s
De 28 regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) zijn tot dit jaar vooral gericht geweest op het besturen en inrichten van de eigen organisatie en minder op samenwerking om calamiteiten en het aanpakken van milieucriminaliteit te voorkomen.

Project X-feesten vragen om heldere keuzes bestuurders
Lokale bestuurders moeten vroegtijdig een heldere keuze maken bij de kans op een spontaan feest ontstaan via sociale media. Of het feest wordt niet getolereerd of men biedt ruimte voor gecontroleerde festiviteiten. De gekozen strategie moet volstrekt helder zijn en vroegtijdig publiek worden gemaakt.

Huisjesmelkers krijgen het moeilijk
Als het aan minister Stef Blok van Wonen ligt, kunnen gemeenten straks aan huisjesmelkers een verhuurverbod opleggen of het beheer van een pand overnemen wanneer structureel sprake is van slecht onderhoud.

VNG Nieuws: Pecunieprijs voor bezuinigingsidee

Op het VNG-Jaarcongres op 4 juni gaat op het deelcongres ‘Financiële Agenda’ de Pecunieprijs naar het meest inspirerende bezuinigingsidee. Iedereen kan vanaf nu ideeën indienen en meestemmen.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Meedenken over Omgevingswet
  • Afspraken over tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten
  • Raad op zaterdag
  • Effectieve dienstverlening op het veiligheid   sdomein
  • Chatsessies

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 29 maart 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: