Fuserende gemeenten laten zich niet opjagen door Plasterk
Het kabinet wil op termijn gemeenten van minstens 100.000 inwoners. In hoeverre houden gemeenten bij hun fusieplannen al rekening met die wens? Ze lijken er niet warm of koud van te worden.

Zelfstandig wonen probleem voor veel gehandicapten
Veel verstandelijk gehandicapten die straks onder de hoede van de gemeenten vallen, kunnen niet zelfstandig wonen. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben hierover aan de bel getrokken bij de Tweede Kamer.

Verlagen grondprijs geldt als staatssteun
Leidschendam-Voorburg heeft door het verlagen van de grondprijs staatssteun verleend aan marktpartijen voor een herstructureringsplan, aldus de Europese Commissie in een recente uitspraak. De gemeente gaat in beroep tegen de uitspraak, die verstrekkende gevolgen kan hebben voor gebiedsontwikkeling en investeringen in de bouw.

Plasterk: ook giften aan lokale partijen openbaar
De Eerste Kamer zal komende week zeker instemmen met de nieuwe Wet financiering politieke partijen, die de openheid over giften aan landelijke partijen regelt. Bovendien wil minister Ronald Plasterk van BZK de wettelijk vereiste transparantie uitbreiden naar het lokale niveau, zo kondigde hij tijdens de behandeling aan.

Omgevingsplan vervangt bestemmingsplan
Het bestemmingsplan gaat op den duur opĀ in een nieuw instrument, het omgevingsplan. Dat blijkt uit een akkoord over de hoofdlijnen van de toekomstige Omgevingswet tussen de VNG en het ministerie van IenM.

Toezichtinstrument in de maak
Het toezicht op de taken die gemeenten uitvoeren voor bijvoorbeeld het Rijk en provincies is vereenvoudigd. Er is onder andere een grotere rol weggelegd voor de raad. Maar waar moet die op letten? Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en de VNG werken aan indicatoren die raden daarvoor de noodzakelijke informatie bieden.

VNG Nieuws: Bustour Slim Samenwerken
De bus van het VNG-ondersteuningsprogramma Slim Samenwerken reisde 14 februari naar verschillende samenwerkingsvormen in Noord-Holland. De inzittenden konden zich ter plekke op de hoogte stellen van manieren om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vorm te geven.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Werken aan werk, een jaar later
  • Terugblik bestuursvergadering VNG van 15 februari
  • Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2013
  • Vernieuwde Quick Scan Lokaal Bestuur
  • Vacatures in de vereniging

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 15 maart 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: