Creatief met kroning
Vreugde was er volop bij de Oranjeverenigingen om de komst van een nieuwe monarch, natuurlijk. Maar ja, een troonswisseling op 30 april, op Koninginnedag... Direct na de televisietoespraak van koningin Beatrix was er dan ook dat ongemakkelijke gevoel van 'hoe moet het nou met ons eigen feestje?'

Leges voor Wob-verzoek mogen niet
Gemeenten mogen geen leges heffen voor het openbaar maken van informatie naar aanleiding van een Wob-verzoek. Alleen voor het maken van kopietjes mogen gemeenten geld in rekening brengen.

Illegaal verblijf: VNG vangt bot
Alle bezwaren die de VNG nog had onder de vorige immigratie- en asielminister, Gerd Leers, tegen het wetsvoorstel voor strafbaarstelling van illegaliteit, wijst staatssecretaris Fred Teeven van de hand.

‘Einde aan hypotheken voor ambtenaren’
Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het aanbieden van hypothecaire leningen aan ambtenaren door overheden, zo vindt D66-kamerlid Gerard Schouw. Hij stelde Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat de gemeente Dongeradeel versneld af wil van leningen aan personeel.

Verhuurderheffing inzetten voor investeringen
Mocht de door gemeenten en woningcorporaties verfoeide verhuurderheffing er komen, dan moet de jaarlijkse twee miljard euro opbrengst specifiek worden ingezet om de investeringscapaciteit van corporaties in stand te houden.

VNG Nieuws
Samen aan de slag met re-integratie
Tijdens de SZW expertmeeting 'Gezond aan het werk' werd de publicatie Samen voor re-integratie aangeboden aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Financieel onderhandelaarsakkoord
  • Raadsledenprogramma
  • Popmuziek
  • Doorbraak in dienstverlening
  • Bestuurdersdagen

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 1 maart 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: