Houtsnippers houden Purmerend warm

Vrachtwagens vol houtsnippers rijden straks van de Nederlandse bossen naar Purmerend. De lading verdwijnt daar in de ovens van de nieuwe biowarmtecentrale. Vanaf augustus wordt deze operationeel; dan wordt tachtig procent van de woningen in de Noord-Hollandse gemeente voorzien van groene warmte. Lees meer

Bestaande bouw zuiniger maken

Begin december werd het vernieuwde Rode Dorp in Deventer opgeleverd, een groot onderhoudsproject met energiebesparende maatregelen voor 253 sociale woningen. In Hardenberg krijgen huishoudens een aanbod op maat om de eigen woning energiezuiniger te maken. Deze projecten zijn onderdeel van de blok voor blok-regeling van Agentschap NL. Lees meer

Sleutelrol voor wijkverpleegkundige

Het bestuur van de VNG heeft overeenstemming bereikt met staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) over de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning naar gemeenten. Opvallend: de herwaardering van de wijkverpleegkundige. Lees meer

Omgevingswet vraagt om bestuurlijke afwegingsruimte

Gemeenten hebben behoefte aan meer bestuurlijke afwegingsruimte binnen de nieuwe Omgevingswet. Lokale bestuurders willen niet alleen kijken of een plan aan de normen voldoet, maar ook rekening houden met de belangen voor ruimte, natuur, milieu, economie en gezondheid. Lees meer

SCP: niet alle burgers zijn claimgericht

Niet alle burgers menen recht te hebben op een Wmo-voorziening. Het is te generaliserend om te stellen dat álle burgers een claimgerichte mentaliteit hebben. Lees meer

Toch elektronisch stemmen

Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal moet mogelijk worden gemaakt. Dat adviseert een speciale commissie aan BZK-minister Ronald Plasterk. Die heeft instemmend gereageerd. Lees meer

Decentralisaties: ‘Waken voor te groot optimisme’

De decentralisaties in het sociale domein zijn zo omvangrijk en complex, en bovendien nog steeds aan verandering onderhevig, dat alertheid geboden is voor een te groot optimisme over wat gemeenten aankunnen en wat met zelfredzaamheid kan worden opgelost. Lees meer

VNG Nieuws: Aanpassingen elektronisch betalingsverkeer

Binnenkort moet het elektronisch betalingsverkeer voldoen aan de SEPA-standaarden. Gemeentesecretaris Jan Fraanje vertegenwoordigt gemeenten in het Nationaal Forum SEPA-migratie en dringt aan op maatregelen.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Besluit Begroting en Verantwoording moderniseren
  • Activiteiten voor nieuwe raden en colleges
  • Handreiking grondbeleid

    Lees meer

    VNG Magazine Nummer 1 verschijnt op 10 januari 2014.

    Uitgebreide artikelen in dit magazine: