Deze week in VNG Magazine

Voluit tegen het regeerakkoord
Voorzitter Michiel van Haersma Buma van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bestrijdt het regeerakkoord van Rutte-II in felle bewoordingen. ‘Het kabinet legt gemeenten niet alleen kortingen op, maar neemt hun ook steeds meer vrijheden af.

Leerlingenvervoer ter discussie
Het afschaffen van de wettelijke plicht van gemeenten om bij te dragen aan het vervoer van ‘signatuurleerlingen’ lijkt slechts een kwestie van tijd. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil hier een streep door halen. Directe aanleiding: een motie van de FNP in Gaasterlân-Sleat. Hoe een kleine gemeente een steen in een tot nu toe rimpelloze vijver gooide.

Wet HOF leidt tot perverse prikkels
Met de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) wil het Rijk meer grip krijgen op het huishoudboekje van gemeenten. Maar draagt de wet ook bij aan het realiseren van gemeentelijke taken? Of worden gemeenten juist beperkt in hun mogelijkheden en moeten ze vooral opportunistisch sturen op hun financiële geldstromen? En is er een alternatief?

Directieraadvoorzitter Pans naar Raad van State
Ralph Pans, directieraadvoorzitter van de VNG, wordt staatsraad van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. ‘Ik ben jurist en heb mijn hele leven in het openbaar bestuur gewerkt. Beide disciplines komen prachtig samen in mijn nieuwe functie.

Stijging ozb blijft binnen de perken
De stijging van de opbrengsten aan onroerendezaakbelasting (ozb) blijft in 2013 binnen de afgesproken grenzen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (BZK) in een brief aan de Kamer.

Krachtiger stem kleinere gemeente in politieoverleg
Bij de aanpassing van de Politiewet heeft de Eerste Kamer op het laatste moment een krachtiger stem voor kleinere gemeenten geregeld.

Kabinet begint overleg over fusie provincies
Het kabinet gaat beginnen met overleg over de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die fusie moet de schaal van het provinciaal bestuur beter aan laten sluiten op de ruimtelijke en economische dynamiek in de Noordvleugel van de Randstad. Door samenvoeging van de drie provincies ontstaat volgens het kabinet een sterke bestuurlijke partner voor medeoverheden en het bedrijfsleven.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

 • Instemming met Verpakkingenakkoord
  De Nederlandse gemeenten hebben in een door de VNG georganiseerde ledenraadpleging in meerderheid ja gezegd tegen het nieuwe Verpakkingenakkoord. Daarmee lijkt het einde voor statiegeld op grote petflessen in zicht.
 • VNG Nieuws: Slotbijeenkomst VNG 100 jaar
  Een terugblik op de slotbijeenkomst van VNG 100 jaar, in aanwezigheid van minister Plasterk van BZK. De grootste wens van de gemeenten: geef ons ruimte.
  • Prioriteiten VNG-bestuur
  • Richtlijn kleedkamers/velden voetbal
  • Chatsessie vuurwerk
  • Portret Vereniging van Groninger Gemeenten

 

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 4 januari 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine:

Special energie & milieu: ‘Benut energie in de samenleving’
Het laatste nummer van VNG Magazine van 2012 staat in het teken van ‘Energie & milieu’. De initiatieven vanuit de lokale gemeenschap bloeien als nooit tevoren. Wat is de rol van de gemeente?