Deze week in VNG Magazine

Dubbelmandaat is in Vlaanderen heel gewoon
Het lokaal belang kan veel beter doorklinken in Den Haag als we een voorbeeld nemen aan de Vlamingen. Daar is het heel normaal om als gemeentebestuurder ook in het parlement te zitten. De Tilburgse bestuurskundige Julien van Ostaaijen vergelijkt de Vlaamse met de Nederlandse situatie.

Waarschuwen bij calamiteiten
Verspreid over het land staan ongeveer 3800 sirenes die onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangezet om te waarschuwen voor een calamiteit. ‘Sluit ramen en deuren, blijf binnen en stem af op de regionale rampenzender’, zo luidt de boodschap die daarbij hoort. Ouderwets of nog steeds doelmatig? Een debat.

Positie regioburgemeester versterkt
Minister Ivo Opstelten (VenJ) heeft van de hele Tweede Kamer politieke steun gekregen voor een aanpassing van de nieuwe Politiewet, waarmee onder meer de positie van de regioburgemeester wordt versterkt.

Verwarring over wietbeleid
In de Tweede Kamer leeft grote verwarring over de ‘lokale inkleuring’ van het wietbeleid die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie voorstaat, nu de landelijke wietpas ‘niet meer nodig’ is.

Omgevingswet niet ten koste van bestemmingsplan
Eén allesomvattende Omgevingswet die meer helderheid biedt op de grensvlakken van milieu, natuur en ruimtelijke ontwikkeling is een prima initiatief, maar de nieuwe wet mag niet ten koste gaan van het bestemmingsplan. De vervangende omgevingsverordening zou op de lokale werkvloer alleen tot veel tijdrovend en kostbaar werk leiden zonder duidelijke meerwaarde.

‘Meer aandacht voor integriteit wethouders’
De Wethoudersvereniging adviseert haar leden om meer aandacht te besteden aan hun integriteit. ‘Tijdens collegevergaderingen zou vaker stilgestaan kunnen worden bij elkaars integriteit’, aldus directeur Ton Roerig desgevraagd.

Dordrecht draait niet op voor schade paalrot
Dordrecht is niet aansprakelijk voor paalrot, de schade aan houten funderingspalen bij particuliere woningen. In de stad hebben zo’n duizend woningen te kampen met ernstige funderingsproblemen door lekkende rioleringen.

VNG Nieuws
Verdeelmodel bijstandsbudgetten op de schop
Het verdeelmodel voor het budget Wet werk en bijstand gaat op de schop in samenspraak met gemeenten. De VNG is altijd kritisch geweest over het huidige verdeelmodel. Er zijn vier mogelijke opvolgers.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Slim Samenwerken
  • De boa openbare ruimte
  • Op weg naar gemeenteraadsverkiezingen
  • Ondernemende gemeenten

Het laatste nummer van dit jaar, VNG Magazine nr. 24, verschijnt op vrijdag 21 december. Dit is een special over energie en milieu.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: