Special Werkgeverschap De ondernemende ambtenaar

Gemeenten veranderen langzamerhand in netwerkorganisaties. Welke gevolgen heeft dat voor de ambtenaren? En hoe kijken zij daar zelf tegenaan? Verhalen over jonge, ondernemende ambtenaren en oudere ambtenaren op zoek naar nieuw perspectief. Ondertussen liggen de onderhandelingen over een nieuwe cao stil.

  • Cao-onderhandelaar Roel Cazemier ziet geen ruimte voor hoger loon. Lees meer
  • Flexibel arbeidscontract heeft de toekomst. Lees meer
  • Mid-career-training voor Doesburgse ambtenaren. Lees meer

Henk Zomerdijk, pionier in crisistijd

De langstzittende burgemeester van Gelderland gaat met pensioen. Henk Zomerdijk van Duiven blikt terug op een lange carrière waarin hij ongewild naam maakte als burgemeester in crisistijd. De bijna-dijkdoorbraak in Ochten bracht hem voor de camera’s van CNN. Gesprek met een bestuurder die het burgemeestersambt opnieuw moest uitvinden. Lees meer

Collectieve aanpak ICT in sociaal domein

Gemeenten kunnen niet zelfstandig een samenhangende informatievoorziening in het sociaal domein organiseren. Een collectieve aanpak en een landelijke coördinatie zijn nodig. Lees meer

Taken bepalend voor organisatie van bestuur

De bestuurlijke inrichting volgt de taken die worden belegd bij de hoofdstructuur van Rijk, provincies en gemeenten. Dat is de rode draad in de voornemens van het kabinet voor de bestuurlijke organisatie. Lees meer

Oldenzaal: geluid van kinderen is geen overlast

Kinderen mogen in Oldenzaal tijdens het buitenspelen vrijuit geluid maken. Dat kan weliswaar hinderlijk zijn, maar ertegen optreden is niet wenselijk. Aldus het college van B en W, dat kinderen vrijstelling heeft verleend van de restricties voor het geluidsniveau die in de APV staan. Lees meer

Screening politiegegevens niet in Rotterdamwet

De Raad van State vindt het te ver gaan wanneer gemeenten politiegegevens inkijken bij het weren van overlastveroorzakers en criminelen uit de wijk. Daarom past minister Stef Blok (Wonen) het voorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), beter bekend als de Rotterdamwet, aan. Lees meer

VNG Nieuws: Meer directe contacten met de achterban

Het expertisecentrum College voor Arbeidszaken (CvA) is vooral bekend door zijn onderhandelingen over de gemeentelijke cao. Maar het doet zoveel meer: lobby, voorlichting, chatsessies en vragen beantwoorden. Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Trainee bij gemeente Waddinxveen
  • Provinciale afdeling Zeeland
  • Modelverordening gegevensverstrekking basisregistratie
    Lees meer

Het volgende VNG Magazine verschijnt op vrijdag 6 december 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: