Deze week in VNG Magazine

* Gemeenten dekken zich in tegen renteschommelingen
Het kabinet laat onderzoeken in hoeverre mede-overheden zich inlaten met risicovolle beleggingsproducten als derivaten.

* Advies: geef burgers maximale ruimte
Niet burgers moeten worden aangespoord om zich in te zetten voor de samenleving, maar de overheid moet veranderen. De overheid moet burgers alle ruimte geven in plaats van aan te geven hoeveel inspraak zij mogen hebben. Alleen wanneer het écht nodig is, is regulering gewenst, aldus de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) in zijn rapport Loslaten in vertrouwen.

* Wantrouwen staat effectief achterstandsbeleid in de weg
Zolang professionals elkaar niet vertrouwen, zal beleid om de veiligheid en leefbaarheid van achterstandswijken te verbeteren nauwelijks effect sorteren.

* Lokale uitgaven stijgen harder dan inkomsten
De gemeenten gaven in 2010 53,8 miljard euro uit voor publieke dienstverlening bij 51,9 miljard aan inkomsten. De grondexploitatie is de belangrijkste oorzaak voor het tekort. In 2005 werd hierop nog 660 miljoen euro winst gemaakt, in 2010 is dat omgeslagen in een verlies van 720 miljoen.

* Wachtwoord op briefje
Gemeenteambtenaren weten vaak niet hoe ze moeten omgaan met cybersecurity. Van alle Nederlandse werknemers zijn zij het minst betrokken bij hun informatiebeveiligingsbeleid. Zij hanteren de zwakste wachtwoorden en weten niet wat te doen bij incidenten. Er bestaat bij gemeenten ook geen cultuur waarin collega’s worden aangesproken op overtredingen.

* VNG Nieuws: VNG Connect geeft gemeenten voorrang bij tijdelijke klussen
Gemeenteambtenaren krijgen voorrang bij de vervulling van tijdelijke klussen bij de VNG en gemeenten kunnen tijdelijk VNG’ers inhuren via VNG Connect. Ralph Pans: ‘Kans om de keuken mee te bouwen’.
Verder o.a. in VNG Nieuws:
•    Provinciale afdeling Fryslân
•    Najaarscongres VNG Utrecht
•    Kleine gemeenten

Het eerstvolgende nummer, VNG Magazine nr. 23, verschijnt op vrijdag 7 december.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: