Kamer bezorgd over Jeugdwet

Een groot deel van de Tweede Kamer staat achter de decentralisatie van de jeugdzorg, maar vooral de oppositie vreest dat de gemeenten niet op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taak. Lees meer

Nieuwe monitor betaalgedrag gemeenten

Er komt een nieuwe betaalmonitor voor gemeenten die registreert of zij hun betaaltermijnen weten te realiseren. Dat staat in een brief van minister Henk Kamp van EZ, mede namens BZK, aan de Tweede Kamer. De monitor is in samenwerking met MKB-Nederland opgezet. Lees meer

Burger ziet politicus als ‘moderne heilige’

Van politici wordt verwacht dat zij een soort van ‘moderne heiligen’ zijn en in alle opzichten het goede voorbeeld geven. Maar bij burgers wekken ze een andere indruk en dat draagt bij aan politieke onvrede. Lees meer

Meer sturing gemeenten op woningcorporaties

Gemeenten moeten meer invloed hebben op de werkzaamheden van woningcorporaties en beide partijen moeten verplicht prestatieafspraken maken. Ook het is noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in de investeringscapaciteit van corporaties. Lees meer

Debat: Toets kwaliteit beoogd wethouder tijdens hoorzitting

Begin oktober wees het Europees Parlement de Sloveense kandidaat voor de Europese Commissie af. Ze viel door de mand tijdens een hoorzitting over haar beoogde portefeuille: energie. Voorzitter Juncker moest vervolgens op zoek naar een nieuwe kandidaat. Zou een toetsing van kandidaat-wethouders in een hoorzitting de kwaliteit van het Nederlandse bestuur versterken? Lees meer

Nieuwe regels staatssteun minder bureaucratisch

Bij subsidies voor cultuur, sport en werkgelegenheid krijgen gemeenten te maken met de Europese staatssteunregels. Ook het verkopen van grond onder de marktprijs geldt als (verkapte) steun. Tot voor kort moesten overheden dit soort maatregelen vooraf ter beoordeling aan Brussel voorleggen. Sinds 1 juli volstaat in de meeste gevallen een kennisgeving. Overheden moeten nu zelf beter opletten dat ze zich aan de regels houden. Lees meer

VNG Nieuws: Denktank over leefomgeving

Wat vinden inwoners belangrijk in hun leefomgeving? De commissie Jaarbericht 2014 onder leiding van Jan van Zanen in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut heeft daar dit jaar naar gekeken.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Kennismaken met commissieleden
  • King Jaarcongres 2015
  • Ambassadeurs Beter en Concreter

Lees meer

VNG Magazine Nummer 22, Special Werkgeverschap, verschijnt op 21 november 2014.