Deze week in VNG Magazine:

* De raadszaal is een schouwtoneel
Mimiek, dictie, houding, timing: voor een goed optreden tappen politici en acteurs opvallend vaak uit hetzelfde vaatje. Wat kunnen raadsleden leren van theatermakers?

 * ‘Snel overleg over kabinetsplannen’
De gemeenten willen spoedig overleg met het nieuwe kabinet om de gevolgen van de vergaande plannen uit het regeerakkoord te bespreken.

 * Fusiegemeenten duurder uit
Gemeentelijke fusies hebben in het afgelopen decennium niet tot lagere, maar juist tot hogere kosten geleid. De uitgaven van gefuseerde gemeenten nemen op de langere termijn meer toe dan de uitgaven van gemeenten die niet zijn gefuseerd.

 * Bovengrens inkomen sociale huurder kan omhoog
Het Rijk kan zelf bepalen of de bovengrens van het jaarinkomen voor het toewijzen van een sociale huurwoning wordt verhoogd. Dat bleek tijdens een hoorzitting van de Europese Commissie.

 * Best persons doen het beter dan gemeente
Om de situatie in de probleemwijken te verbeteren, zijn zogeheten best persons nodig, mensen die in achterstandwijken het verschil weten te maken. De problemen zijn zo complex dat gemeenten en andere organisaties ze niet kunnen oplossen.

 * Wijken verpauperen zonder rijksbijdrage
Veel wijken en buurten zullen onherroepelijk verpauperen zonder jaarlijkse rijksbijdrage van 240 miljoen euro die nodig is voor stedelijke vernieuwing en krimp.

 * VNG Nieuws: De rol van gemeenten op de arbeidsmarkt

Meer mensen aan het werk door een betere verbinding tussen werkzoekenden en werkgevers. Gemeenten hebben er een cruciale rol in. De VNG biedt steun met het project Werken aan werk. Een artikel over netwerken en werktoppen.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Jeugdzorg in Noordoost-Brabant
  • Alblasserdam betrekt inwoners bij de bestuurlijke toekomst 

 Het eerstvolgende nummer, VNG Magazine nr. 22, verschijnt op vrijdag 23 november.