Thema Raadsverkiezingen

Nog even en de verkiezingskoorts barst los. In herindelingsgemeenten zijn 13 november al gemeenteraadsverkiezingen. De rest van het land volgt 19 maart. Vanaf nu volgt VNG Magazine de voorbereidingen op de wisseling van de wacht.

Nieuwe taken vragen om samenwerking

De megaoperatie rond de drie decentralisaties van taken uit het sociale domein en de daarbij behorende bezuinigingsoperatie, kapseist wanneer die taken niet worden ondergebracht in robuuste gemeenschappelijke regelingen. Dat zei Marjanne Sint, een van de drie ambassadeurs gemeentelijke samenwerking, tijdens een bijeenkomst van samenwerkende gemeenten in Utrecht.

Bouwplannen makkelijker door juridische molen

De tijd is voorbij dat wethouders ruimtelijke ordening met bouwplannen wanhopig werden van bezwaarmakende burgers en de bijbehorende stroperige procedures. De procesrisico’s bij bestemmingsplanwijzigingen zijn in de afgelopen tien jaar behoorlijk verminderd, zegt oud-wethouder Duco Stadig.

‘Ook baan onder niveau voor politici’

Net als andere werklozen moeten werkloze politici in de toekomst eventueel een baan onder hun niveau aannemen, vindt de SP. De Tweede Kamer stemt volgende week over een motie daartoe van Arnold Merkies.

Woonlasten maken sociale huurwoning onbetaalbaar

In ’s-Hertogenbosch worden de woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning onbetaalbaar. De financiële positie en het welzijn van een omvangrijke groep inwoners in de gemeente komt onder steeds grotere druk te staan.

Rijkstoezicht voorwaarde verblijfsvergunning

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning mogen langdurig in Nederland verblijvende kinderen zich niet hebben onttrokken aan het rijkstoezicht. Dat ze wel in beeld waren van andere overheidsinstanties, doet daar niets aan af.

VNG Nieuws: Eerste gemeente met houdbare financiën

Het Bildt is de eerste Nederlandse gemeente met houdbare gemeentefinanciën. Als felicitatie kreeg burgemeester Gerrit Krol uit handen van Jan van der Lei (VNG) een kunstwerk als aandenken.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Contouren eerste VNG Jaarbericht
  • Honderd jaar UCLG
  • ‘Bagage’ voor raadsleden

Het volgende VNG Magazine verschijnt op vrijdag 8 november 2013. Dit is een themanummer mediation.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: