Deze week in VNG Magazine:

* Gemeenten claimen groter eigen belastinggebied
Een sterke eerste overheid. Die wens uitten de VNG-leden op de Buitengewone algemene ledenvergadering (Balv) op 12 oktober. Op het lijstje waarmee de VNG naar de onderhandelaars over de kabinetsformatie gaat, staat het verlangen naar een groter belastinggebied. Verder moeten de rijksmiddelen die gemeenten ontvangen voor het sociale domein tot één uitkering worden gebundeld.

 * Samenwerking bij uitvoering zorgtaken
Bijna alle gemeentesecretarissen zoeken andere gemeenten op bij de organisatie en uitvoering van zorgtaken, zo blijkt uit onderzoek van advies- en managementbureau BMC onder gemeentesecretarissen.
Vrijplaatsen zijn ontoelaatbaar, aldus minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie). Wanneer gemeenten erom vragen, steunt de minister hen bij de aanpak van woonwagencentra die problemen geven.

 * Gemeentelijke visie op boa’s
De VNG ontwikkelt op dit moment een visie over de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de openbare ruimte. De visie moet voor het eind van het jaar zijn vastgesteld.

 * Burgemeester kan maatschappelijk belang vreemdeling aangeven
Minister Gerd Leers van Immigratie, integratie en Asiel heeft op een rij gezet welke informatie van de burgemeester nodig is om het maatschappelijk belang van een individuele vreemdeling te kunnen wegen.

 * Veel coffeeshops moeten verhuizen
Over twee jaar moeten in ten minste 26 gemeenten zeker 164 coffeeshops worden verplaatst of gesloten. Dat hoge aantal is de consequentie van het beleid dat op 1 januari 2014 ingaat. Vanaf dat moment mogen bestaande coffeeshops niet langer binnen een loopafstand van 350 meter van een school liggen. 

 * VNG Nieuws
Gemeenten kiezen VNG-Agenda

Tijdens de Buitengewone algemene ledenvergadering (Balv) stemden de gemeenten in met de VNG-Agenda. Kern: de gemeenten meer betrekken bij het werk van de VNG en de aandacht richten op de onderwerpen met het grootste gewicht.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • De informatiebeveiligingsdienst
  • Visie op nieuwe cao
  • VNG Jeugd Festival
  • De Brabantse gemeenten

Het eerstvolgende nummer, VNG Magazine nr. 21, verschijnt op vrijdag 9 november.

Overige artikelen in dit VNG Magazine: