Thema Burger aan zet in de buitenruimte

Het beheer van de openbare ruimte verandert. Gemeenten laten steeds meer over aan burgers, of het nu gaat om het onderhoud van buitenwegen of om het verwijderen van zwerfvuil.

Maak van Nederland geen bondsstaat

De provinciale herindeling in superprovincies frustreert de vorming van natuurlijke samenwerkingsverbanden in de regio. Als het kabinetsplan werkelijkheid wordt, blijven kansrijke ideeën en mogelijkheden om regionale economieën te versterken onderbenut, aldus onderzoeker Marijn Molema.

Gemeenteraad meer bij rampenbestrijding betrekken

Het advies van de commissie onder leiding van oud-staatsraad Rein Jan Hoekstra over de Wet veiligheidsregio’s en het stelsel erachter is een dikke steun in de rug voor het verlengd lokaal bestuur. De betrokkenheid van gemeenteraden kan echter stukken groter. Want de meeste rampenbestrijding is nog steeds maatwerk ter plekke.

Provincie op de stoel van de gemeente

De provincie Limburg bepaalt of een kraakpand in Maastricht mag worden verbouwd tot woning. Noord Holland verbiedt een educatieve windmolen bij een basisschool in Amsterdam. Een groeiende familieboerderij in Budel mag niet uitbreiden van de provincie Noord-Brabant. Allemaal voorbeelden van besluiten die voorheen alleen door gemeenten mochten worden genomen. De invoering van de Provinciale Ruimtelijke Ordeningsverordening (hierna: Provinciale verordening) heeft daar verandering in gebracht.

Grote steden blijven groeien

De bevolking van Nederland groeit tot 2025 naar 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van de groei heeft plaats in de 27 grote gemeenten die vorig jaar honderdduizend of meer inwoners telden.

Meer inspanning nodig voor luchtkwaliteit

Er zijn duidelijk meer maatregelen nodig om lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren, geeft staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM) toe in antwoord op Kamervragen over de ongezonde lucht in de grote steden.

Rutte heeft alle begrip voor VNG

Premier Mark Rutte heeft het volste begrip dat de VNG uit het overleg over de decentralisatie van zorgtaken is gestapt, zo zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

‘Jeugdbeleid meer richten op beschermende factoren’

Gemeenten moeten hun jeugdbeleid niet langer richten op het voorkomen en verminderen van risicofactoren in de ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar meer aandacht geven aan beschermende factoren om zo een positieve ontwikkeling te realiseren.

VNG Nieuws: Raad op Zaterdag over 3D

Wat speelt er rond de komende decentralisaties in het sociaal domein? Wat heeft een raad eigenlijk te kiezen? Om deze vragen draaide het tijdens het congres Raad op Zaterdag 21 september.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • VNG vooral zichtbaar als belangenbehartiger
  • Regionale ambassadeurs Regeldruk
  • Meldpunt oneigenlijk gebruik Wob

Uitgebreide artikelen in dit magazine: