Deze week in VNG-magazine:

 

*Burgemeester Waalre wil vrijplaatsen hard aanpakken
Waalre pleit voor een hardere aanpak van vrijplaatsen. De huidige middelen zijn ontoereikend, zegt burgemeester Henri de Wijkerslooth. Hij denkt aan gespecialiseerde teams, landelijk of regionaal. Hij is de intimidatie vanuit het lokale woon-wagencentrum Broekweg beu, waar ‘ambtenaren de huid vol werd gescholden’.

 * Waren rellen in Haren te voorkomen?
Hoe kunnen gemeenten omgaan met events als een ‘Project X’? VNG Magazine maakte na de rellen in het Groningse villadorp Haren twee weken geleden een rondgang langs enkele deskundigen en mensen in het veld. Meningen over de impact van de (nieuwe) media, de inzet van de (nationale) politie, de aanpak en de vraag wie opdraait voor kosten en schade.

* Krachtige lobby achter nieuwe aanbestedingsrichtlijn
De Eerste Kamer moet zich binnenkort nog uitspreken over de nieuwe Aanbestedingswet met nationale wet- en regelgeving op basis van bestaande Europese richtlijnen, maar de Europese Commissie is alweer mijlen verder. Een blik achter de schermen van de VNG- lobby rond de nieuwe aanbestedingsrichtlijn:

* Fuseren en decentraliseren in één adem
Een fusie van gemeenten vergt veel van bestuurders en ambtenaren. Tijd natuurlijk, en energie. Maar als daar ook nog een gezamenlijke aanpak van de drie grote decentralisaties bij komt, dan lijkt sprake te zijn van een bijna onmogelijke herculestaak. Drie Zuid-Hollandse gemeenten laten zien dat het kan.

* Scherpe afwijzing Wet HOF
De decentrale overheden, zoals vertegenwoordigd door IPO, VNG en Unie van Waterschappen, wijzen het wetsvoorstel voor houdbare overheidsfinanciën (HOF) volledig af.

 * Senaat steunt harde aanpak uitkeringsfraude
Na de Tweede is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een hardere aanpak van burgers die frauderen met uitkeringen.

 * ‘Geef decentrale overheden de ruimte’
Decentrale overheden kunnen veel taken beter uitvoeren dan het Rijk. Maar dat kan alleen als zij daarbij ook de ruimte krijgen om die taken zelfstandig uit te voeren.

* Wonen onder hoogspanning vraagt oplossing op maat
Het nieuwe kabinet moet snel een eind maken aan de onzekerheid van tienduizenden omwonenden van hoogspanningslijnen. Dat schrijft het Platform Hoogspanning, een netwerk van gemeenten die te maken hebben met hoogspanningsverbindingen, in een brief aan de informateurs.

*Welzijnsorganisaties kan beter
De samenwerking van welzijnsorganisaties met organisaties uit andere sectoren en met burgerverbanden kan beter, zo blijkt uit het rapport Van samen zoeken naar samen werken van MOVISIE.

 * VNG Nieuws
Ambassadeursaanpak administratieve lasten

Het denken over regels en handhaven moet op de schop. Een gesprek met burgemeester Jean Paul Gebben van Renkum, één van de acht regionale ambassadeurs van het programma Beter en concreter, goede regels – gerichte service (VNG, EL&I en BZK).

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Het Verpakkingenakkoord
  • Vernieuwde website VNG
  • Nieuwe voorzitter VNG Overijssel
  • Raad op Zaterdag

 

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.

 Afgelopen week: 
Manuel Kneepkens, dichter en oud-raadslid van de Stadspartij in Rotterdam: Waar is het raamaffiche in de verkiezingstijd gebleven?

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

 Overige artikelen in dit VNG Magazine: