De Rijksbegroting stelt gemeenten niet gerust.

Is er voldoende geld voor de nieuwe taken? Er zijn nog veel onzekerheden, maar gemeenten moeten toch een sluitende begroting zien te maken.

  • Belangrijkste nieuws uit de Rijksbegroting
  • COELO-rapport doet alarmbellen rinkelen
  • Professor De Jonckheere: verruiming belastinggebied móet

’Energieakkoord is goed begin’

Vijftienduizend nieuwe banen. Een geweldige stimulans voor de (groene) economie. En een basis voor tien jaar voortgang in de onderlinge samenwerking. In die termen wordt de uitkomst van het Energieakkoord omschreven. Wethouder duurzaamheid Thijs de la Court van Lochem blikt terug op de onderhandelingen.

Burendag Uden nu al geslaagd

In 397 gemeenten vieren bewoners zaterdag Burendag. Om de buurt leuker te maken en elkaar beter te leren kennen. Voor Uden een gelegenheid een, volgens eigen zeggen uniek ‘Ontmoetingsplein’ te presenteren. De plaatselijke speeltuinvereniging hoopt zaterdag nieuwe leden te werven.De veiligheid van digitale informatie moet topprioriteit krijgen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 doen de nieuwe colleges er goed aan dit onderwerp prominent op te nemen in de collegeprogramma’s. Als érgens in moet worden geïnvesteerd, dan is het wel het informatiemanagement.

Gemeenten: gat van zes miljard

Het gat tussen inkomsten en uitgaven van gemeenten bedraagt in 2017 zes miljard euro, zo blijkt uit onderzoek. Gemeenten ontkomen er daarom niet aan te snijden in hun voorzieningen.

CPB-verkenning laat nog veel onbeantwoord

Het Centraal Planbureau heeft nog geen antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer met betrekking tot de financiële risico’s en kansen van de drie decentralisaties in het sociaal domein.

Doelmatiger corporaties leveren één miljard op

Woningcorporaties kunnen hun bedrijfslasten bij gelijkblijvende productie met circa twintig procent verlagen. Het gaat daarbij om mogelijke besparingen tot wel één miljard euro per jaar.

VNG-nieuws: Denktank op werkbezoek

September is de onderzoeksmaand voor de commissie Jaarbericht van de VNG Denktank. In vier werkbezoeken worden zeven maatschappelijk initiatieven grondig besproken. Vorige week ging de commissie naar de Bataviawerf in Lelystad.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Burgerparticipatie in kaart gebracht
  • De ‘financiële waakhond’ van de VNG
  • Uitslag enquête VNG-communicatiemiddelen

Het volgende VNG Magazine verschijnt op vrijdag 4 oktober

Uitgebreide artikelen in dit magazine