Deze week in VNG-magazine:

* VNG mist nieuwe perspectieven
De samenleving heeft behoefte aan nieuwe perspectieven op financieel-economisch gebied en op het terrein van zorg en wonen, schrijft de VNG in een reactie op de Miljoenennota 2013. Zij ziet die perspectieven onvoldoende terug.

* VVD en PvdA botsen over uitkeringsfraude
VVD en PvdA staan bij de komende behandeling in de Eerste Kamer lijnrecht tegenover elkaar over de te nemen sancties na misbruik van uitkeringen.

* Nederland wordt groener
Het wordt steeds groener rond de huizen in Nederland. Vergeleken met tien jaar geleden is de gemiddelde hoeveelheid groen per woning met 3,5 vierkante meter gestegen tot zeker 85,1 vierkante meter. De Verenigde Naties gaan uit van 48 vierkante meter groen per bewoner.

* Meer grip nodig op leningen corporaties
Gemeenten moeten meer invloed krijgen op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties. Overigens is de kans dat gemeenten zelf renteloze leningen moeten verstrekken onder de huidige omstandigheden heel klein.

* Kiesraad dik tevreden over gemeenten
De verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer is in de gemeenten organisatorisch zonder noemenswaardige problemen verlopen. Gemeenten maken duidelijk steeds meer werk van het instrueren van stembureauleden, constateert de Kiesraad.

* VNG Nieuws
De toekomst van het VNG-Jaarcongres
Hoe gaat het VNG-Jaarcongres er in de toekomst uitzien? Handhaaf de kwaliteit, maar maak het wel soberder. De conclusies van een onafhankelijke commissie onder leiding van burgemeester Arno Brok van Dordrecht.
Verder o.a. in VNG Nieuws:
• Raad op Zaterdag met bestuurskundige Marcel Boogers
• Portret van VNG Flevoland

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.

Afgelopen week:
• Henk Zomerdijk, burgemeester van Duiven: wie bepaalt politieprioriteiten?
• Peter Castenmiller, adviseur lokaal bestuur, worstelt in Turkije met een stropdassendilemma.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

VNG Magazine nr. 19 verschijnt op 5 oktober 2012.

Overige artikelen in dit VNG Magazine: