Bewonersbijeenkomsten Den Haag verlopen relatief rustig

Terwijl elders in Nederland de gemoederen hoog oplopen, heeft Den Haag een aantal opvallend rustig verlopen bijeenkomsten achter de rug waar bewoners zijn geïnformeerd over de komst van vluchtelingen en de huisvesting van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Wat is het geheim van de hofstad? Zes tips van directeur Communicatie Maryse Ducheine. Plus: de VNG heeft een stappenplan in de maak. Lees meer

Betoog: Vergeet sociale media (een beetje)

Al vier jaar doet David Kok, werkzaam voor de gemeenteraad van Almere, samen met HowAboutYou onderzoek naar het gebruik van sociale media door de overheid. Hij constateert dat gemeenten bij hun dienstverlening moeten leren om open te staan voor nieuwe ideeën. En daarbij gaat het niet langer om sociale media alleen. Lees meer

Veel minder stembureaus voor referendum

Voor het landelijk referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne zullen minder dan de helft van het ‘normale’ aantal stembureaus worden geopend. De toegankelijkheid van het kiesproces komt daarmee in gevaar. Lees meer

Raad kan soepeler omgaan met woonplaatsvereiste

Aan nieuwe en recent benoemde burgemeesters wordt een verruiming van het woonplaatsvereiste gegund. Dat is een van de wijzigingen die voortkomt uit de evaluatie van de dualisering van het decentrale bestuur. Lees meer

VNG Nieuws: Regiobijeenkomsten opmaat voor Agenda 2016

Wat zijn de belangrijkste gemeentelijke thema’s voor komend jaar en wat wordt de Verenigingsagenda 2016? In zes regionale avondbijeenkomsten wordt de VNG agenda voor 2016 samen met leden vastgesteld. Zoals te verwachten staan de financiële situatie van gemeenten en de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda. Ook een soepele invoering van de Omgevingswet krijgt aandacht. Lees meer

Verder o.a. in VNG Nieuws

  • Commissie-Dannenberg adviseert over toekomst Beschermd Wonen
  • De Digitale Agenda 2020
  • Kandidaten bestuur en commissies VNG bekend
  • OTAV-update

Lees ook het commentaar van Kees Jan de Vet: Unieke handtekeningen.

VNG Magazine nummer 18 verschijnt op 20 november 2015 en omvat een special over werkgeverschap.