Kortere lijnen in het jeugdbeleid

Het nut van een toekomstverkenning

Gemeenten zijn – een beetje – baas in eigen huis, maar toch vooral ook erg afhankelijk van anderen. Dit schept onzekerheid voor het bestuur. Toekomstverkenning is daarom nuttig en noodzakelijk, meent prof. Roel in ’t Veld, die door de gemeente Haarlemmermeer is ingehuurd als tijdelijk strateeg

Vught en Eijsden-Margraten over decentralisaties (2)

In april van dit jaar bezocht VNG Magazine de gemeenten Vught en Eijsden-Margraten om te horen hoe zij zich voorbereiden op de komst van de drie grote decentralisaties, de 3D-operatie. Hoe ver zijn ze nu?

Klijnsma beklemtoont beleidsvrijheid gemeenten

SZW-staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft in een schriftelijke reactie aan de Tweede kamer opnieuw beklemtoond dat gemeenten ‘ruime beleidsvrijheid’ krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet,zodat zij hun verantwoordelijkheid om maatwerk en een integrale aanpak te realiseren waar kunnen maken

’Spoor is meer dan de NS’

Regionale vervoerders dringen er bij het ministerie, NS en ProRail op aan om hen meer te betrekken bij de uitwerking van de Spooragenda voor de lange termijn. Zij hebben nogal eens het gevoel dat zij door het ministerie en de landelijke clubs van het kastje naar de muur worden gestuurd

Convenant over opvang daklozen

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS wil met wethouders van centrumgemeenten convenantafspraken maken over de toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang.

Waarborgfonds Sociale Woningbouw saneert corporaties

Het plan om het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een rol te geven bij de sanering van corporaties baart de VNG zorgen, omdat het de gemeentelijke achtervangpositie raakt.

VNG-nieuws: Ambassadeurs samenwerking van start

Bijna alle gemeenten zijn inmiddels onderdeel van een gemeentelijk samenwerkingsverband om taken die uit de grote decentralisaties op het sociaal domein voortvloeien op te pakken. Daarbij krijgen ze ondersteuning van ‘ambassadeurs’.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Achter de schermen van het team jeugd
  • Persbijeenkomst sociaal domein
  • Vacatures Adviescommissie

De volgende VNG Magazine verschijnt op vrijdag 20 september dit is een begrotingsspecial

Uitgebreide artikelen in dit magazine