Geen cent te veel voor nieuwe brug

Nijmegen bouwt een nieuwe stadsbrug over de Waal, De Oversteek. Geen sinecure voor een gemeente, zeker niet gezien de vaak voorkomende kostenoverschrijdingen bij grootschalige infrastructurele projecten. Nijmegen besloot de brug alternatief aan te besteden via de ‘concurrentiegerichte dialoog’. De gemeente schreef de aannemer niets voor, hij mocht het zelf uitzoeken. Dat levert de stad een prachtige brug op – tegen een relatief beperkt budget.

Wat is er tegen gated community’s?

In Nieuwerkerk aan den IJssel verrijzen twaalf luxevilla’s in een parkachtige omgeving. Compleet met videobewaking, een toegangshek en een privéweg naar je eigen woning. Slecht voor de sociale cohesie, meent Martin Ponte, PvdA-voorzitter van buurgemeente Capelle aan de  IJssel. Die angst is ongegrond, reageert onderzoeker David Hamers.

Lokale overheid en ondernemers gaan elkaar begrijpen

De Overheid 2.0 is een samenwerkende overheid, die haar burgers en maatschappelijke organisaties betrekt bij het maken en uitvoeren van beleid. En steeds vaker ook het lokale bedrijfsleven, waar veel talent schuilt dat goed kan worden ingezet voor het algemeen belang. De bestaande cultuur- en taalbarrières worden langzaam maar zeker geslecht.

Flexibel cameratoezicht komt in beeld

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over een voorgenomen wijziging van de Gemeentewet, die ertoe moet leiden dat burgemeesters ruimere bevoegdheden krijgen om cameratoezicht in te zetten. De schriftelijke voorbereidingsronde is achter de rug.

Gemeenten doelwit van spionage

Ambtenaren zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij mogelijk een interessant doelwit zijn voor buitenlandse inlichtingendiensten. Bijvoorbeeld als zij toegang hebben tot bepaalde vertrouwelijke informatie.

Geld moet rollen, zeker nu

Haarlemmermeer kiest bewust voor anticyclisch investeren. Juist nu het economisch moeilijk gaat, is het van belang geld te pompen in grote projecten, stelt Jeroen Nobel, wethouder Financiën, Wonen, Groen en Recreatie. ‘Ik denk dat veel gemeenten, maar ook andere overheden, hier iets van kunnen opsteken.’

Kabinet grijpt niet in bij ontslagen thuiszorg

Het kabinet ziet geen reden in te grijpen bij het preventieve ontslag van vele honderden thuiszorgmedewerkers. Dat antwoordden minister Lodewijk Asscher van SZW en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op vragen van PvdA en SP in de Tweede Kamer.

VNG-nieuws: ‘Dichter op praktijk zitten’

Deze zomer laat VNG Nieuws twee ervaringsdeskundigen van VNG Connect aan het woord. In dit nummer vertelt VNG-beleidsmedewerker Eva Hillen (33) hoe het is om tijdelijk voor Stadsdeel Amsterdam Zuidoost te werken.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Informatiebeveiliging is noodzaak
  • Bestuurdersdag en Buitengewone ALV
  • Commissie Governance

De volgende VNG Magazine verschijnt op 6 september 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine