Deze week in VNG-magazine:

* Steeds meer scholen in financiële problemen
Steeds meer basisscholen komen in financiële problemen. Gemeenten hebben weliswaar steeds minder te vertellen over het bestuur van de scholen, maar zijn wel verantwoordelijk voor goed openbaar onderwijs. En dus krijgen zij met de financiële problemen te maken. Zoals Leeuwarden.

* Coöperatie neemt onderhoud voetbalvelden over
Net als andere gemeenten bezuinigt Sluis fors, ook op het budget voor sportvelden. Negen voetbalclubs en een korfbalvereniging sloegen de handen ineen; zij richtten een coöperatie op voor het gezamenlijk onderhoud en beheer van hun sportaccommodaties. Daarmee denken zij de bezuiniging op te kunnen vangen.

* Debat: Schoolzwemmen moet behouden blijven
Steeds minder gemeenten subsidiëren het schoolzwemmen. Bezuinigingen vormen doorgaans de belangrijkste reden. Volgens cijfers van de Vereniging Sport en Gemeenten verleent 42 procent van de gemeenten nog financiële steun voor schoolzwemmen; naar verwachting daalt dat percentage de komende jaren onder de veertig. De reddingsbrigades merken al jaren dat jongeren slechter zwemmen.

* Voetbal is sleutel tot werk
Wat is er mooier dan voetballen in de kleuren van je favoriete elftal? In Nijmegen kan het. Voor werkzoekende jongeren is voetbal de weg naar re-integratie op de arbeidsmarkt. NEC, maar ook veel andere clubs uit het betaald voetbal, doen aan het programma mee.

* PvdA houdt vast aan verkleining raad
PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen houdt onverminderd vast aan zijn initiatiefwetsvoorstel om gemeenteraden te verkleinen. De Raad van State adviseerde hem zijn voorstel nader te bezien en voor advies voor te leggen aan de VNG.

* Lochem schaft betaald parkeren af
Lochem schaft betaald parkeren in het centrum met ingang van volgend jaar af. Dat doet de gemeente om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken het centrum van Lochem te bezoeken.

* Gemeenten derven 70 miljoen euro aan OZB
Door leegstand van bedrijfsgebouwen lopen gemeenten jaarlijks zeventig miljoen euro mis aan ozb-inkomsten, zo blijkt uit onderzoek van Keala Research. Bij leegstaande gebouwen zijn er geen huurders, dus kunnen gemeenten ook geen OZB innen voor gebruikers van bedrijfsgebouwen.

* VVD wil terugkeer elektronisch stemmen
De VVD komt met een initiatiefwetsvoorstel dat het mogelijk moet maken om weer elektronisch te stemmen.

* VNG Nieuws
Verder met ‘meer mensen aan het werk’
Ook al is het wetsvoorstel Werken naar vermogen controversieel verklaard, gemeenten moeten verder met de veranderingen in het sociaal domein. Jan Hamming, voorzitter VNG-commissie Werk en Inkomen (foto) en bestuurlijk procesmanager Henk Wesseling over het VNG-ondersteuningsprogramma.
Verder in het VNG Nieuws:

  • Meepraten over inzet kabinetsformatie
  • De nieuwe Drank- en Horecawet
  • VNG Jeugd Festival
  • Portret van de vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:
Burgemeester Zomerdijk van Duiven: Gemeentelijke schaalvergroting en herindeling zijn geen panacee voor alle gemeentelijke kwalen.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl

VNG Magazine nr. 17 verschijnt op 7 september 2012. Dit is de special Jeugd

Overige artikelen in dit VNG Magazine: