‘Pesten op de gemeentelijke werkvloer gaat nooit over’

Slechts veertien klachten kwamen er in 2014 binnen bij de landelijke commissie waar medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen terechtkunnen wanneer zij het slachtoffer zijn van ongewenst gedrag, pesten of seksuele intimidatie. Slechts het topje van de ijsberg, zo denkt de commissie. Lees meer

Betoog Gabrielle Haanen: Voorbij de best practices

Tilburg heeft overheidsparticipatie als een van de grote opgaven voor de komende jaren benoemd. Waar kan en nodig, sluit de gemeente aan bij initiatieven, ideeën en energie in de stad, in plaats van dat de samenleving bij de gemeente aan zou moeten sluiten. Die verandering van werken is niet eenvoudig, en gaat met vallen en opstaan, betoogt gemeentesecretaris Gabrielle Haanen. Lees meer

Jeugddag voorziet in behoefte

De wereld van de jeugd en die van de gemeente liggen ver uit elkaar, vroeger en nu nog steeds. Maar ze zijn tot elkaar veroordeeld, zeker nu met de nieuwe Jeugdwet de gemeentelijke jeugdhulpplicht nog zwaarder is geworden dan ze al was. De Voor de Jeugd Dag brengt ze bij elkaar. Lees meer

VNG Nieuws: Collectief tegen kindermishandeling

Jaarlijks zijn in Nederland 119.000 kinderen slacht­offer van mishandeling, en overlijden naar schatting vijftig kinderen aan de gevolgen ervan. De VNG en de ministeries van VWS, VenJ en OCW slaan de handen ineen voor een betere aanpak. Lees meer

Verder o.a. in VNG Nieuws

  • Hulp nodig bij innovatie van de Jeugdbescherming?
  • OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) van start
  • Fraudepreventie en handhaving Wmo en Jeugd
  • Regionale avondbijeenkomsten over de agenda van 2016

Lees ook het commentaar van Kees Jan de Vet: In de beklaagdenbank.

VNG Magazine nummer 16 verschijnt op 23 oktober 2015 en omvat een special Zorg