Valse start na fusie is te voorkomen

Het ontbreekt nogal eens aan voldoende regie bij de voorbereiding van herindelingen, vindt griffier Pieter Norder (Oldambt). Dat kan leiden tot een valse start voor nieuwe gemeenten. Meer en eerdere bemoeienis van de raad met het fusieproces kan helpen.

Ommen Wandelgemeente van het jaar: Duw in de rug voor lokale economie

Zesduizend hectare bos, zeven landgoederen en honderden kilometers wandelpad. Dat alleen al maakt Ommen tot wandelgemeente. Wethouder Ilona Lagas: ‘Maar we willen steeds beter worden in waar we al goed in zijn.’ Dat leverde de gemeente onlangs zelfs de titel Wandelgemeente 2013 op.

Betoog: Democratie niet gediend met bestuurscommissies

In maart 2014 raken Amsterdam en Rotterdam hun deelgemeenten kwijt. Amsterdam gaat verder met bestuurscommissies. Ook niet-politieke groeperingen uit binnen- en buitenland zijn er verkiesbaar. Die ruime verkiesbaarheid draagt het risico in zich dat het model aan zijn eigen succes ten onder gaat.

Gemeentelijke uitgaven in het gedrang

Door de dominantie van het socialetakenpakket van gemeenten dreigen andere uitgaven in het gedrang te komen, aldus de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). Dat geldt bijvoorbeeld voor het beheer en onderhoud op fysiek gebied.

VNG wil ‘deltaplan’ voor mantelzorg

Er is een ‘deltaplan’ nodig om de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Daarvoor moeten professionals, zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, Rijk en gemeenten zich inzetten. Dat vindt de VNG.

Proef met winkelboa’s mislukt

De pilot met de inzet van boa’s om winkeldiefstallen te bestrijden krijgt geen vervolg. Uit de evaluatie blijkt dat het toekennen van opsporingsbevoegdheden aan boa’s geen bijdrage levert aan de lokale leefbaarheid en zelfs kan leiden tot taakverzwaring bij de politie.

CdK moet burgemeestersvacature openstellen

De commissaris van de Koning stelt de vacature burgemeester van Hardinxveld-Giessendam ten onrechte nog niet open, vinden de voorzitters van de raadsfracties. Zij vragen minister Ronald Plasterk (BZK) in een brief om zijn oordeel.

Lokale omroepen krijgen minder dan afgesproken

De meeste gemeenten geven minder aan hun lokale omroep dan het afgesproken bedrag van 1,30 euro per woonruimte. Bijna 59 procent van de lokale media-instellingen krijgt minder geld dan de VNG en de OLON, de koepel van lokale omroepen, zijn overeengekomen.

VNG-nieuws: ‘Prachtige kans om tijdelijk ergens te werken’

Jelmer Kloosterman (33) werkt sinds 1 mei tijdelijk bij de VNG als beleidsmedewerker grondzaken op de afdeling BAFLO. Hij komt van de gemeente Meppel, waar hij zich in het dagelijks leven bezighoudt met grondzaken en financiële vraagstukken. ‘VNG Connect is een prachtige kans om tijdelijk ergens te werken.’

Verder in VNG Nieuws:

•    Ondersteuning bij Transitiearrangementen Jeugd
•    Gemeentefinanciën in handen van de raad
•    Keuringsarts voortgezette uitkering Appa bij arbeidsongeschiktheid
•    Meeliften op mediacontracten van het Rijk
•    Patiënt centraal in samenwerking huisarts en gemeente

Uitgebreide artikelen in dit magazine: