Deze week in VNG-magazine:

* De brand van Waalre
Een persoonlijke impressie van D66-raadslid Kees de Zeeuw uit Waalre over de brand die zijn gemeentehuis grotendeels verwoestte. De verbijstering, de speculaties, de media en de schokkende reacties van sommige reaguurders.

* Overlast is geen Fries woord
Plezierbootjes in de stadsgrachten, ze zorgen voor veel vertier. Maar ook voor overlast, vindt een stad als Amsterdam. Die wil er dan ook streng tegen optreden, met boetes en een registratiesysteem. In Sneek moeten ze er om lachen. Bootjes genoeg daar, maar die brengen meer lusten dan lasten.

* Geen uitzonderingen bij huisvesting vluchtelingen
Minister Gerd Leers ziet geen reden om kleinere gemeenten apart tegemoet te komen bij de knelpunten die zij ondervinden om aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders te voldoen.

* Integraal plan voor sociale domein
De VNG wil toe naar één regeling voor het sociale domein, waarin in ieder geval Werken naar vermogen, jeugdzorg en begeleiding zijn geïntegreerd, en gekeken wordt naar een goede samenhang met passend onderwijs.

* Meeste gemeenten hebben straks meer inwoners
Het aantal inwoners stijgt tot 2040 in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek . Het aantal 65-plussers per gemeente neemt daardoor eveneens toe.

* Experimenteren met vuurwerkshows tijdens jaarwisseling 
Een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow kan een alternatief zijn voor het afsteken van particulier vuurwerk met oud en nieuw. Onderzoekers van bureau TNS NIPO suggereren daar de komende jaarwisseling mee te experimenteren op een paar plaatsen in het land. Het kabinet ondersteunt dit, er zijn geen wettelijke bezwaren tegen.

* VNG Nieuws
Samenwerking in het brandweeronderwijs
Er is meer samenwerking en uniformiteit in het brandweeronderwijs nodig. Alle betrokkenen tekenden op 16 juli daartoe een convenant.

Verder o.a. in het VNG Nieuws:

  • Ledenbijeenkomsten kabinetsformatie en Lokale Agenda 2013
  • Wie wordt Gemeentejurist 2012?
  • De Vereniging van Drentse gemeenten

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen weken:

  • Politicoloog André Krouwel: Een parlement vol ambtenaren, schoolmeesters en beroepspolitici.
  • Burgemeester Henk Zomerdijk: Gekozen burgemeester geeft problemen.
  • Dichter/oud-raadslid Manuel Kneepkens: Het ware Kroonjuweel.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

Vanwege de vakantieperiode verschijnt VNG Magazine driewekelijks. Vanaf nummer 16, dat op 24 augustus verschijnt, is de frequentie weer tweewekelijks. Nummer 17 verschijnt op 7 september

Overige artikelen in dit VNG Magazine: