Gemeenten serveren schaliegas al af

De plannen voor de winning van schaliegas zijn in de ijskast gezet in afwachting van de uitkomsten van de effectmeting die het ministerie van EZ liet uitvoeren. Veel gemeenten zijn niet nieuwsgierig naar die uitkomsten en hebben zich al ‘schaliegasvrij’ verklaard.

Partners gevonden voor nieuwe taken

Gemeenten hebben laten weten met wie ze gaan samenwerken bij de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg en AWBZ. Directeur-generaal Gert-Jan Buitendijk (BZK): ‘De inventarisaties zijn een belangrijke eerste etappe op weg naar de decentralisaties per 2015. Maar wel een vlakke; de volgende is een bergetappe.’

Steviger rol gemeenten in overleg met corporaties

Gemeenten moeten een ‘gezaghebbender rol’ krijgen in het overleg met corporaties over hun bedrijfsvoering. Komen beide partijen er niet uit en moet de minister het geschil beslechten, dan moet de woonvisie leidend zijn.

Jeugdwet leidt tot méér bureaucratie

De nieuwe Jeugdwet leidt tot méér bureaucratie in de jeugdzorg, in plaats van minder, zo schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk Actal in zijn advies over het wetsvoorstel dat begin deze maand naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Voldoende geld voor uitvoering bijstand’

De Begrotingswet, de basis voor het geld dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de bijstand, is niet in strijd met Europese regels. Dat stelt de Centrale Raad van Beroep.

Woz-pilot maakt kans op landelijke uitrol

Zo’n 27 gemeenten gaan aan de slag met één gestandaardiseerde werkwijze waarbij de burger zelf invloed kan uitoefenen op de Woz-waardebepaling van zijn woning. De initiatiefnemers zetten zich ook in om hiervan een landelijke voorziening te maken.

Inhuurboa’s krijgen meer bevoegdheden

Er komen ruimere mogelijkheden voor gemeenten om medewerkers van particuliere organisaties in te huren als boa’s.

God verdwijnt ook uit Sassem

Geert Mak beschreef al hoe God verdween uit Jorwerd. Hetzelfde is nu ook aan het gebeuren in Sassenheim, ‘Sassem’ in de plaatselijke volksmond. Dat blijkt uit sociologisch onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Betoog: De schaal van het gemeentebestuur en de doem van de uniformiteit

Er schijnt een altijd en overal geldige norm te bestaan die zegt dat je vóór decentralisatie moet zijn en de bijbehorende middelen (if any) dient door te sluizen. Het is echter de vraag of gemeenten daar altijd gelukkiger van worden. En nog belangrijker: of búrgers daar altijd gelukkiger van worden.

VNG Nieuws: Eén op de vijf burgemeesters is vrouw

Het aantal vrouwelijke burgemeesters is tussen 1998 en 2013 gestegen, vooral bij VVD en CDA. Dat blijkt uit cijfers van BMC Onderzoek.

Verder in VNG Nieuws:

  • Commissie Governance van start
  • Juridisch sterker door samenwerken
  • Bewijs van Goede Dienst
  • Voorbeelden van re-integratie
  • Zwerfafval
  • Cao-overleg
  • Tour de Directieraad

Afgelopen week:

  • Henk Zomerdijk, burgemeester van Duiven: Bestuurlijke organisatie van onderop is prima, maar verlies de bestuurlijke balans niet uit het oog.

In de vakantieperiode verschijnt VNG Magazine driewekelijks: op 2 augustus (nr. 15) en 23 augustus (nr. 16).

Uitgebreide artikelen in dit magazine: