Thema Vastgoed verduurzamen

Duurzaamheid scoort hoog op de gemeentelijke agenda. Energiebesparing levert vaak de meest tastbare resultaten op. En waar kun je beter beginnen dan in je eigen gebouwen? Drie verhalen uit de praktijk.

  1. Eerst had het gemeentehuis van Oss een G-energielabel, de laagste kwalificatie. Na nieuwbouw en renovatie is dat een A+-label. Hoe kreeg de gemeente dat voor elkaar?
  2. Nijmegen nam alle 630 gemeentelijke objecten onder handen, van scholen tot theaters en parkeergarages. Een allesomvattend masterplan voor verduurzaming.
  3. Zutphen is voor een sportcomplex een energieprestatiecontract aangegaan met een marktpartij. Die ontzorgt de gemeente op het gebied van financiering, aanleg en onderhoud van installaties.

Krimpaanpak gebaat bij deelname burger’

Bestuurders in krimpgemeenten moeten op één lijn zien te komen met bewoners over de toekomst van hun regio, aldus promovenda Korrie Melis. Zij deed onderzoek naar de leefbaarheid en regionale identiteiten in Noord-Groningen in de tweede helft van de vorige eeuw. In de jaren vijftig had het platteland daar te maken met leegloop.

Twitteren niet zonder risico’s

Mag je op LinkedIn contact hebben met een potentiële opdrachtnemer? Welke vragen van burgers kun je op Twitter beantwoorden? En wat doe je als een Facebook-actie van de gemeente vervelende reacties oproept? Het is gemeenteambtenaren vaak onduidelijk wat wel en niet mag.

Veel voordeel te behalen met slimmer inkopen

Gemeenten moeten zich bij hun inkoop- en aanbestedingsbeleid meer gaan richten op innovatieve bedrijven. Dat levert hen niet alleen de nodige voordelen op, maar stimuleert ook de export en dus de welvaart in Nederland. Die oproep doet FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.

Raadsleden vinden stress leuk

Gemeenteraadsleden kunnen goed omgaan met stress. Weliswaar beïnvloedt stress hun stemmingen, maar ze kunnen de problemen en de uitdagingen van de lokale politiek goed aan.

VNG Nieuws: Strategische en interactieve denktank

Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, leidt een strategische en interactieve denktank voor het lokaal bestuur. Die geeft ‘gezicht’ aan initiatieven uit de samenleving.

Verder in VNG Nieuws:

  • Informatiekrant 3D en passend onderwijs
  • Raadsleden aan de slag met Millenniumdoelen
  • Moties van gemeenteraden op www.vng.nl

In de vakantieperiode verschijnt VNG Magazine driewekelijks: op 12 juli (nr. 14), 2 augustus (nr. 15) en 23 augustus (nr. 16).

Uitgebreide artikelen in dit magazine: