Deze week in VNG-magazine:

* Meeschrijven aan verkiezingsprogramma’s
Partijen werken momenteel hard aan hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen. Programmacommissies vormen daarbij de drijvende kracht. Daarin zitten soms ook lokale politici. VNG Magazine vroeg enkelen naar hun inbreng: Vera Tax (PvdA), Janny Bakker (CDA), Michel Bezuijen (VVD) en Simone Kennedy-Doornbos (CU).

* Korting Gemeentefonds noopt tot harde keuzes
Als Den Haag de nieuwe accresramingen bekendmaakt, worden op gemeentehuizen meteen overuren gedraaid. Wethouders financiën zijn met hun financieel specialisten nog druk bezig de nieuwste percentages door te vertalen naar de lokale situatie. Neem bijvoorbeeld de gemeenten Groningen en Asten.

* Metropoolregio ‘overhaast initiatief’
De vorming van Metropoolregio Rotterdam-Den Haag gebeurt niet geleidelijk en niet van onderaf, aldus emeritus hoogleraar bestuurskunde Fred Fleurke. Dat zou volgens hem wel moeten. Raadslid Ulbe Spaans (Progressief Westland) en wethouder Bert Euser (Albrandswaard) zijn het met hem eens.

* Hans Gilissen, overtuigd Europeaan
In de grensstreek volgt men met enig onbegrip de Haagse discussies over Brussel en Europa. De kritische kanttekeningen bij euro en EU worden in de euregio’s niet herkend. Krampachtig vasthouden aan nationale grenzen is een hopeloos achterhoedegevecht, meent Hans Gilissen, burgemeester van Venray.

* Spelen met gezondheid
Met de Gezondheidsrace heeft Laarbeek goud in handen voor de aanpak van diverse vraagstukken. Niet alleen stimuleert het de inwoners gezonder gedrag te vertonen, het brengt de burger ook op de been voor lokaal beleid en het zorgt voor een betere samenhang tussen de kernen.

* De Krom: geen compensatie voor gemeenten
Staatssecretaris Paul de Krom (SZW) piekert er niet over gemeenten te compenseren voor de kosten die zij hebben gemaakt voor het invoeren en even later weer afschaffen van de huishoudinkomenstoets.

* Gemeentefinanciën onder druk
De financiële situatie van de gemeenten verslechtert snel. De meicirculaire laat zien dat de gemeenten in het lopende begrotingsjaar 254 miljoen euro minder uitkering uit het Gemeentefonds krijgen dan in de septembercirculaire was aangekondigd. In 2013 is dat verschil nog eens  213 miljoen euro negatief. In twee jaar tijd een tegenvaller van maar liefst  467 miljoen euro.

* Budget blijft voor uitbreiding Wmo
De decentralisatie van de functie begeleiding (van Awbz naar Wmo) is over de verkiezingen van 12 september heen getild, maar voor 2013 mogen gemeenten nog wel rekenen op de beloofde 32 miljoen euro ‘voorbereidingsgeld’.

* Gemeentehuis en ziekenhuis veiligste plekken
Nederlanders voelen zich het veiligst in gemeentehuizen en ziekenhuizen. Hier zijn ook de minste incidenten. Dat blijkt uit onderzoek naar veiligheid in openbare ruimten.

* Hondenpoep minder grote ergernis
Steevast stond hondenpoep bovenaan het rijtje ‘grootste ergernissen’, maar steeds minder mensen zeggen hiervan last te hebben. Ook de overlast als gevolg van graffiti en vernieling van bus- en tramhokjes neemt af.

* VNG Nieuws
Is APV aan vernieuwing toe?   
Uit signalen blijkt dat de modelverordeningen voor verbetering vatbaar zijn. Daarvoor is het Project Kwaliteit Modelverordeningen gestart. Projectleider Daan Corver roept medewerkers en bestuurders van gemeenten op om mee te denken.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • VNG’ers voor het goede doel
  • Transformatie Wmo
  • Kennisatelier ‘Burgers in actie’

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:

  • Wethouder Thijs de la Court blogt vanuit Rio de Janeiro over de VN Conferentie over duurzame ontwikkeling.
  • Peter Castenmiller over zijn ervaringen als adviseur lokaal bestuur in Turkije.
  • Manuel Kneepkens over uitstervende intellectuelen.
  • André Krouwel over vernieuwing versus ervaring op kandidatenlijsten.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl

In de vakantieperiode verschijnt VNG Magazine driewekelijks: op 13 juli (nr. 14), 3 augustus (nr. 15) en 24 augustus (nr. 16)

Overige artikelen in dit VNG Magazine: