Fusie leidt niet tot minder uitgaven

Na herindeling dalen de uitgaven van gemeenten niet, zelfs niet bij de kleinste. Gemeentelijke voorzieningen verbeteren ook niet door fusie. Dat blijkt uit onderzoek van Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (COELO). Lees meer

Kabinet wil openbare monitor betaalgedrag gemeenten

De ministeries van EZ en BZK willen samen met de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een openbare ‘monitor gemeentelijke betaaltermijnen’ opzetten. Lees meer

Boot als bouwwerk heeft vergaande gevolgen

Een recente uitspraak waarin de Raad van State een boot als bouwwerk definieert, heeft overal waar boten zijn afgemeerd grote gevolgen: lokale regels zijn niet langer geldig en veel bestaande woonboten en andere drijvende bouwwerken zijn plotseling illegale bouwwerken. In reactie op de uitspraak bereidt het kabinet samen met gemeenten, de VNG en woonbooteigenaren een wetswijziging voor. Lees meer

Arbeidsvoorwaarden wethouders niet verder versoberen

De kwaliteit van het openbaar bestuur zal ernstig lijden onder een verdergaande versobering van de arbeidsvoorwaarden van wethouders, aldus scheidend voorzitter van de Wethoudersvereniging Edo Haan. Lees meer

VNG Nieuws: Inspiratiefestival maatschappelijke initiatieven

Op vrijdag 27 juni waren zo’n zeventig deelnemers afgereisd naar de Bataviawerf in Lelystad, waar het Inspiratiefestival Maatschappelijke initiatieven & gemeenten plaatshad. Het werd georganiseerd door In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Wijzigingen rechtspositie raads- en commissieleden
  • Ondersteuningsprogramma Inkoop Jeugd-GGZ
  • Marco Out, nieuwe voorzitter P10

    Lees meer