VNG Jaarcongres Alle hens aan dek

 • VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: Gemeenten niet geholpen met heimweewetgeving
  Lees meer
 • Minister Ronald Plasterk van BZK: Geen extra verantwoordingseisen aan gemeenten
  Lees meer
 • Ontmoeting met Benjamin Barber: ‘Dordrecht op slot? Dat kan echt niet’ Lees meer
 • Gemeenten gaan processen sociaal domein standaardiseren Lees meer
 • Kim Putters: Dilemma’s op weg naar participatiesamenleving Lees meer
 • Maurits Hendriks: Succesvolle colleges geven ruimte aan diversiteit Lees meer

En verder...

Dilemma’s bij digitaal archiveren

Digitaal werken is tot daar aan toe. Maar digitaal archiveren, dat is voor veel gemeenten nog een diffuus begrip. Wat bewaar je wel, wat niet? Bewaard wordt er veel, de vraag is of het over tien jaar ook nog vindbaar en voor iedereen toegankelijk is. Lees meer

Fietsparkeren onder regie van gemeenten

Prima dat gemeenten de regie nemen bij het oplossen van de fietsparkeerproblemen rond stations, maar NS hoeft niet bij te dragen aan de kosten. Het Rijk zal zich wel blijven committeren aan het stimuleren van de combinatie fiets en openbaar vervoer. Dat bleek de teneur tijdens een debat tussen vier Kamerleden over de toekomst van het fietsparkeren bij stations. Lees meer

Wiebes vindt btw-nadeel wel meevallen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ziet op dit moment geen aanleiding om financieel compensatie te bieden aan samenwerkingsverbanden van gemeenten die btw-nadelen hebben of krijgen. VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma: ‘Wij zijn het daar niet mee eens en zullen het weer aankaarten bij het eerstvolgende overhedenoverleg.’ Lees meer

Bewoners krimpregio’s minder gezond

Mensen die in de zogeheten krimpregio’s van Nederland wonen, hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan mensen in andere regio’s. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat dit vooral komt door de minder gunstige sociaaleconomische situatie in deze regio’s. Lees meer

Personeelsbezetting gemeenten blijft dalen

Voor het vierde jaar op rij is de personeelsbezetting bij gemeenten afgenomen. Eind vorig jaar werkten er 168.490 personen bij de iets meer dan vierhonderd gemeenten, bijna zesduizend minder dan het jaar daarvoor. In 2009 telden de gemeenten gezamenlijk nog ruim 180.000 ambtenaren. Lees meer

Big data: een goudmijn

Gemeenten kunnen efficiënter werken als ze meer gebruikmaken van big data. Volgens de Utrechtse gemeentesecretaris Maarten Schurink zitten ze bovenop een goudmijn die alleen nog moet worden ontgonnen. Lees meer

VNG Nieuws: Ondersteuningsteam Decentralisaties

Het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) helpt (regionale) transitiemanagers en projectleiders jeugd, Wmo en Participatiewet om de decentralisaties goed en tijdig in te voeren. Het team biedt praktische eerstelijns ondersteuning.

Verder in VNG Nieuws:

 • Jaarvergadering Zuid-Hollandse gemeenten
 • Nieuwsbrief VNG International
 • Commissie Jaarbericht 2014
  Lees meer

 

VNG Magazine Nummer 13/14 verschijnt op 11 juli 2014