Special VNG-Jaarcongres: Netwerken in stad van Thorbecke

De stadsmarinier is een begrip in Capelle

Anderhalf jaar geleden deed de stadsmarinier zijn intrede in het straatbeeld van Capelle aan den IJssel. Hij moest problemen in kaart brengen, situaties analyseren en bepalen wat er moest gebeuren. En ervoor zorgen dat alle betrokkenen samenwerken bij het aanpakken van de onveiligheid. Tijd voor een evaluatie.

Aantrekkingskracht Randstad neemt verder toe

Nu de filedruk minder wordt, neemt de aantrekkingskracht van de steden in de Randstad verder toe. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten. Drie Limburgse grensgemeenten vinden dat de onderzoeksmethodiek niet meer van deze tijd is. Gezien de nabijheid van voorzieningen vlak over de grens, zouden zij veel hoger moeten scoren op de woonaantrekkelijkheidsindex

Ombudsman: ‘Weg met Wob en Wet dwangsom’

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft opnieuw een oproep gedaan om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) af te schaffen. De VNG vindt dit te ver gaan, maar kan zich wel vinden in zijn pleidooi om de Wet dwangsom los te koppelen van de Wob. Dit om misbruik door ‘beroeps-Wob’ers’ tegen te gaan.

Woningen duurder bij hogere uitkering

Voor elke extra euro die een gemeente per inwoner krijgt uit het Gemeentefonds, stijgt de woningwaarde met gemiddeld 78 euro, zo blijkt uit een onderzoek van het COELO en het CPB. Dit verschijnsel roept volgens de onderzoekers vragen op over de verevening via de algemene uitkering.

Meelfabriek wordt dorp in de stad

Na lang wachten ziet het er naar uit dat de herbestemming van de Meelfabriek in Leiden kan beginnen, een gebouw dat wordt beschouwd als een landmark met grote uitstraling op de omgeving. Bouwend Nederland had deze locatie gekozen om op 1 juni, de Dag van de Bouw, de nieuwe Bouwapp te lanceren, waarmee de voortgang van bouwprojecten is te volgen.

Congruente regio’s voor werk, zorg en jeugd

Alle gemeenten zijn actief aan de slag om afspraken te maken over samenwerking voor de nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. ‘Er zijn geen witte plekken’, zei VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma op het VNG-Jaarcongres.

Verder o.a. in VNG-Nieuws:

  • De raad aan het roer
  • Pecunieprijs voor Deurne
  • Media en lokaal bestuur
  • Samenwerken in het sociale domein

Afgelopen week:

Oud-raadslid Manuel Kneepkens over de moeizame relatie tussen de Erasmusuniversiteit en de stad Rotterdam. Moet een universiteit zonder ziel een stad zonder hart gaan bijstaan?

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 21 juni 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: