Deze week in VNG-magazine:

* VNG-Jubileumcongres Een nieuwe eeuw, een nieuw begin
De VNG vierde op 5 en 6 juni haar honderdjarig bestaan. Samen met haar leden. Tegen de drieduizend bezoekers bezochten het VNG-Jaarcongres op het Malieveld in Den Haag.
In dit nummer uitgebreid aandacht voor het inhoudelijk deel van het congres.
Volgend jaar is het congres in Zwolle.

 • VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma mist initiatieven voor vernieuwing bij de overheid.
 • Minister-president Mark Rutte: VNG heeft zich bewezen en onmisbaar gemaakt.
 • Lessen van Cruijff en Winsemius: De parallel tussen goed voetbal en goed lokaal bestuur.
 • Minister Liesbeth Spies (BZK): Decentralisatie gaat door.
 • Commissie-Brok onderzoekt andere opzet VNG-Jaarcongres. Congres blijft ‘dé netwerkplek voor lokaal bestuurders’.
 • Eberhard van der Laan: Hypotheek Huis Thorbecke allang afbetaald.
 • Forumdiscussie over de rol van de burgemeester.
 • Het congres twittert.
 • De ALV.

* Verkoop alcohol naar 18 jaar
De Eerste Kamer roept het kabinet op de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol alsnog te verhogen van 16 naar 18 jaar. Volgens de Senaat is er langzamerhand overstelpend bewijs voor de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren. Een ruime meerderheid stemde voor een motie van de PvdA-fractie om de wettelijke leeftijdsgrens voor verkoop én bezit van zwak alcoholische dranken landelijk te verhogen.

* VNG-Jubileumboek Kijken door de ogen van de burger
Het herdenkingsboek van de VNG bij het 100-jarig bestaan, Tussen traditie en moderniteit, kijkt door de ogen van de burger naar de gemeente en honderd jaar lokaal bestuur. Het beeld is daarbij het uitgangspunt. Het beeld dat burgers van de gemeente hebben, weergegeven door honderden foto’s en nader toegelicht.

* Bonaire vreest voor tweederangs positie
Bonaire is tegen de grondwetswijziging zoals deze is voorgesteld door BZK-minister Liesbeth Spies. Volgens het Bestuurscollege van Bonaire wekt het voorstel de schijn dat Nederland twee soorten burgers kent met verschillende rechten.

* GroenLinks: WOB op de schop
GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters komt met een initiatiefwetsvoorstel om via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) de openbaarheid van bestuur te vergroten. Dat geldt op alle overheidsniveaus en ook voor koepelorganisaties als de VNG.

* Bronckhorst in beroep tegen uitspraak dodenherdenking
De gemeente Bronckhorst gaat in beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Zutphen over de recente 4 mei-herdenking in Vorden.

*Aanscherping coffeeshopbeleid werkt
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is zeer tevreden over de invoering van het besloten clubcriterium voor coffeeshops en het ingezetenencriterium voor de leden hiervan. De wietpas werd begin mei na forse protesten van coffeeshophouders en bezoekers ingevoerd.

* VNG Nieuws
Cor Lamers opnieuw vicevoorzitter
Cor Lamers is ook de komende periode vicevoorzitter van de VNG. De Algemene Ledenvergadering heeft hem herkozen. Anders dan vier jaar geleden waren er geen tegenkandidaten.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

 • Kunstwerk bij de Willemshof
 • App VNG Nieuws
 • Herindeling in kaart
 • Kick-off cao van de toekomst
 • Portret Zuid-Hollandse gemeenten

Neem stelling!
Op het digitale platform http://www.vngmagazine.nl/ kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen weken:
 Hoe ziet de gemeente er in 2025 uit? Die vraag legde de redactie van VNG Magazine voor aan haar lezers tijdens het 100-jarig bestaan van de VNG. De schrijfwedstrijd leverde niet minder dan 35 reacties op. Juryvoorzitter Joop van den Berg maakte tijdens het VNG-Jaarcongres bekend wie de drie prijswinnaars zijn.
De winnaar is René Verhulst, burgemeester van Goes, met zijn verhaal De terugkeer van de burgemeester.
Het juryrapport en de twaalf beste verhalen staan op de homepage van deze site als blog en zijn verzameld onder de button De gemeente in 2025. De verhalen van de drie prijswinnaars staan bovendien in dit blad.

De eerstvolgende uitgave nr. 13 verschijnt op vrijdag 22 juni.

Overige artikelen in dit VNG Magazine: