Deze week in VNG Magazine

Afgetreden wethouder Fokko Spoelstra (PvdA) Apeldoorn blikt terug
‘Door op te stappen geef je de stad de kans zich te herstellen.’ Oud-bestuurder Fokko Spoelstra (PvdA) van Apeldoorn is een van de wethouders die vorig jaar sneuvelden. Niet vanwege persoonlijk falen, maar vanwege in het verleden genomen besluiten bij het grondbedrijf. De oud-wethouder zit nu opnieuw in de gemeenteraad van de stad die hem aan het hart ligt en vertelt wat hem overkwam.

Tilburgse jonge ambtenaren scoren met Weef!
Ze zijn jong, creatief en zitten vol goede ideeën. De ambtenaren van het Tilburgse project Weef! geven gevraagd én ongevraagd advies over uiteenlopende gemeentezaken. En om het helemaal anno 2013 te maken, hebben ze er een wedstrijdelement aan toegevoegd: elk idee moet worden gepitcht.

Gebiedsbestuur vervangt Rotterdamse deelgemeenten
De Rotterdamse raad heeft als alternatief voor de af te schaffen veertien deelgemeenten gekozen voor veertien gebiedsbesturen. Dit model kreeg de voorkeur boven een systeem met 55 stadswijken. Het behelst onder meer halvering van het aantal volksvertegenwoordigers.

Griffiers willen nieuwe invulling van het raadswerk
Drie raadsgriffiers hebben met een pamflet en een interview in Trouw een steen in de vijver van de gemeentepolitiek gegooid. Zij bepleiten een heel andere werkwijze van de gemeenteraad. Die zou hooguit vier keer per jaar moeten vergaderen; de rest van de tijd moeten raadsleden veel meer dan ze nu al doen het contact met de inwoners zoeken. Ook als het gaat om zaken waar de raad niets over te zeggen heeft.

 Meer tijd voor hervorming sociale werkvoorziening
De bezuinigingen op de sociale werkvoorziening worden niet over een periode van drie, maar van zes jaar doorgevoerd. Daarnaast krijgen gemeenten meer tijd om de bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening aan te passen.

Flexibel cameratoezicht toegestaan
Gemeenten mogen binnenkort mobiele camera’s inzetten om de openbare orde in de publieke ruimte te handhaven. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor nog net voor het kerstreces een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

VNG Nieuws: Op naar een nieuwe eeuw
Een terugblik op de viering van het honderdjarig bestaan met foto’s van enkele hoogtepunten. En de nieuwjaarswensen van de voorzitter en enkele commissievoorzitters van de VNG.

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Proceskostenvergoedingen in WOZ-zaken
  • Betere banden met provinciale afdelingen
  • VNG Connect zoekt deelnemers

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 18 januari 2013.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: