Samen sterker

  • De succesformule van de zes Drechtsteden Lees meer
  • Taskforce overlast combineert zorg en repressie Lees meer
  • Wonen, zorg en welzijn op nieuwe leest Lees meer
  • Zes burgemeesters over politicoloog Benjamin Barber Lees meer

En verder...

Gemeentefonds groeit eerst minder, later meer

Het Gemeentefonds groeit dit jaar iets minder dan in september vorig jaar verwacht, zo blijkt uit de Meicirculaire. Die groei, het accres, is 209 miljoen euro lager. De accressen in de jaren 2015 tot en met 2018 liggen juist hoger dan eerder voorzien. Lees meer

Verlengde uitkering politici naar maximaal vijf jaar

De toezegging aan het parlement dateert van een jaar geleden, maar minister Ronald Plasterk van BZK heeft nu het wetsvoorstel ingediend waarmee de wachtgeldregeling voor politici verder aan banden wordt gelegd. De verlengde wachtgelduitkering voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd gaat maximaal vijf jaar duren in plaats van tien jaar. Lees meer

Maasdriel wil schadevergoeding voor waterberging

Maasdriel houdt geen rekening met de eventuele wensen van het Rijk voor waterberging in het kader van het Deltaprogramma, zolang het vergoeden van schade niet is geregeld. Lees meer

Risicoparagraaf voor de 3D’s

Gemeenten steken veel energie in een tijdige en zorgvuldige invoering van de drie decentralisaties. De risico’s die de nieuwe taken met zich meebrengen, mogen daarbij niet uit het oog worden verloren. Lees meer

Actie NOC*NSF valt niet goed

Sportkoepel NOC*NSF heeft alle gemeenten opgeroepen vóór 1 juli een raadsbesluit te nemen dat sport een ‘algemeen belang’ is. Dat is de enige manier om onder de werking van de Wet markt en overheid uit te komen. De VNG vindt dat de brief onnodig onrust veroorzaakt.
Lees meer

Fraudewet wordt niet aangepast

Minister Lodewijk Asscher van SZW ziet geen aanleiding om de Fraudewet ingrijpend aan te passen. Wel wil hij samen met de uitvoerders de ruimte die de bestaande wet biedt maximaal benutten. Daarnaast zou er een kleine wijziging kunnen komen voor mensen die zich even hebben vergist en door een foutje nu onevenredig worden getroffen. Lees meer

VNG Nieuws: Team Energie springt op rijdende trein

‘Nergens zie je meer maatschappelijke initiatieven dan op het terrein van energie’, zegt Kees Jan de Vet, lid van de VNG-directieraad. De VNG heeft een Ondersteuningsprogramma Energie ontwikkeld waarmee gemeenten dit soort initiatieven ‘een zetje’ kunnen geven

Verder in VNG Nieuws:

  • Decentralisaties Dag trekt twaalfhonderd bezoekers
  • Ruim 650 aanmeldingen voor bestuur en commissies
  • Voorjaarscongres afdeling Utrecht
    Lees meer

 

VNG Magazine Nummer 12 verschijnt op 20 juni 2014