Congresspecial: Bouwen aan de toekomst

Mook en Middelaar: Limburgs zijn, maar Gelders denken
Het kabinet wil dat gemeenten de grote opgaven op het gebied van het sociale domein in ‘congruente samenwerking’ oppakken. Maar hoe doe je dat als je op het snijvlak van drie provincies ligt en bovendien het gevoel hebt in de verkeerde provincie te liggen? En als je dan ook nog eens heel klein bent, zoals Mook en Middelaar, dan heb je een probleem. Niet dus, zeggen ze daar zelf. Want klein is fijn en als je goede afspraken maakt, is veel mogelijk.

Verhouding tussen Rijk en decentrale overheden moet beter
De verhouding tussen het Rijk en de decentrale overheden kan beter, aldus de Raad van State in zijn beschouwing over de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Ook de VNG vindt het hard nodig dat de verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden verbeteren.

Kabinet houdt gas op decentralisaties
Het kabinet zet de drie decentralisaties van ondersteuning, participatie en jeugd vol vertrouwen door. Het is in het belang van iedereen dat gemeenten in 2015 met een nieuw, breed takenpakket de noodzakelijke hervormingen doorvoeren.

Onderhoud sociale huurwoningen blijft op peil
Woningcorporaties verwachten dat hun investeringen in woningverbetering en onderhoud de komende vijf jaren op peil blijven. Dat blijkt uit een brief van minister Stef Blok van Wonen aan de Tweede Kamer met een reactie op de trendanalyse woningcorporaties 2013-2017 van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Plasterk wil centrale plek voor tellen stemmen
Minister Ronald Plasterk van BZK heeft hoge verwachtingen van het centraal tellen van papieren stembiljetten. De nieuwe werkwijze moet de transparantie en controleerbaarheid sterk verbeteren.

Koopzondag voortaan lokale beslissing
Gemeenten mogen binnenkort zelf bepalen of en hoeveel koopzondagen zij binnen de eigen gemeente willen.

VNG Nieuws: VNG begeleidt decentralisatieproces
Karin Sleeking: ‘3D’s’ in het sociaal domein als een samenhangend geheel overbrengen naar gemeenten.

Verder in VNG Nieuws:

  • Ins-en-outs VNG-Jaarcongres
  • VNG-Agenda

Het volgende nummer van VNG Magazine verschijnt op vrijdag 7 juni 2013. Dit is het verslagnummer van het VNG-Jaarcongres.

Uitgebreide artikelen in dit magazine: