Deze week in VNG-magazine

* VNG op weg naar netwerkorganisatie
De honderdjarige VNG maakt zich op voor haar Jubileumcongres op 5 en 6 juni. ‘Een fantastisch netwerkmoment om een eeuw af te sluiten en zonder navelstaren onze blik op de volgende honderd jaar te richten’, zegt Ralph Pans, voorzitter van de directieraad in de congresbundel. Van netwerkmoment naar netwerkorganisatie: VNG Magazine staat stil bij enkele piketpaaltjes langs de route.

  • ‘De VNG moet kennismakelaar worden’. Een interview met voorzitter Annemarie Jorritsma.
  • Molenwaard: een gemeente zonder huis. Met de voortschrijdende digitalisering van de dienstverlening is straks geen gemeentehuis meer nodig.
  • Herindelen, graag of niet. Een portret van twee uitersten: heftig verzet in Goedereede, brede instemming in Boarnsterhim.
  • Hoe ga je om met verruwing in het politieke debat? De opvattingen van politicoloog/raadslid Meindert Fennema en wethouder Adri Duivesteijn.
  • Zo’n vijftig stadstaten met daarboven een kleine, maar sterke rijksoverheid. De visie van trendwatcher Bakas op het openbaar bestuur van Nederland ten tijde van de aanstaande tweede Gouden Eeuw.

* VNG tegen verplicht schatkistbankieren
De VNG heeft grote moeite met de verplichting uit het Lente-akkoord dat gemeenten hun overtollige middelen bij het Rijk moeten uitzetten. Volgens voorzitter Rik Buddenberg van de commissie Financiën van de VNG weegt vooral de inperking van de gemeentelijke autonomie daarbij zwaar.

* Alcoholmatiging is kwestie van lange adem
Deel 4 in de serie Gezonde slagkracht: Alcoholmatigingsbeleid in de Achterhoek werpt vruchten af. Alcoholgebruik bij jongeren neemt af, voor het eerst in tien jaar en sneller dan de landelijke trend.

* WRR: wees niet bang voor betrokken burgers
Bestuurders en ambtenaren moeten veel meer denken vanuit het perspectief van de burger en minder vanuit de bestuurlijke logica. Alleen dan zal het lukken burgers actief te betrekken bij het vormgeven van de samenleving. Dat is een van de meest indringende lessen uit het advies Vertrouwen in burgers van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onder leiding van Pieter Winsemius.

* Lokaal experimenteren met Crisis- en herstelwet
Vooral gemeenten komen met voorstellen voor experimenten onder de vlag van de Crisis- en herstelwet; bedrijven veel minder. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage 2011-2012 en de evaluatie die het kabinet naar het parlement heeft gestuurd.

* Overheid kan meer sturen op geluk
De overheid kan veel bijdragen aan het geluk van haar burgers. Zij doet dat onvoldoende, althans minder dan in andere landen. Ook gemeenten kunnen veel doen om het geluk van hun inwoners te vergroten. Dat staat in de publicatie Sturen op geluk van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

* ‘Inspectie SZW doet gemeenten tekort’
Het beeld dat de Inspectie SZW in haar jaarverslag over 2011 schetst over het gemeentelijk re-integratiebeleid is volgens de VNG ‘ronduit ongenuanceerd’. De vereniging maakt zich zorgen over de toenemende verharding in het debat en pleit voor meer nuance.

* Harde kritiek op plannen nationale politie
Demissionair minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie zal de kabinetsplannen voor de vorming van nationale politie nog grondig moeten bijstellen wil hij die door de Eerste Kamer krijgen.

* VNG Nieuws
Werken aan de toekomst van de vereniging Gemeenten nemen de touwtjes in handen om de VNG, hún vereniging, te moderniseren en te versterken.
Verder o.a. in VNG Nieuws:

  1. Alle aspecten van de Lokale Agenda
  2. Gemeenten zetten eigen denktank op
  3. Meedoen in de VNG

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen weken:
Tot en met 4 juni bijna dagelijks op de site www.vngmagazine.nl: een nieuwe aflevering van de twaalf beste inzendingen voor de schrijfwedstrijd De gemeente in 2025. De drie allerbeste bewaren we voor het laatst.
 Die worden op dinsdagmiddag 5 juni tijdens het VNG-Jubileumcongres in Den Haag bekendgemaakt. Ze verschijnen meteen daarna op de site én in VNG Magazine van 8 juni.

Alles nog eens nalezen? Klik op de button op de homepage.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

De eerstvolgende uitgave nr. 12 verschijnt op vrijdag 8 juni.

Overige artikelen in dit VNG Magazine