*Special Opleidingen: De straat als leerschool

Niet alleen bestuurders, maar ook ambtenaren moeten de straat op. Want ze kunnen veel opsteken van goede ideeën uit de samenleving: de straat als leerschool. Wie bij de gemeente werkt, kan niet blijven hangen in routine. Permanente educatie is nodig om alle veranderingen bij te kunnen houden.

* De verstoorde idylle van het dorp

De komende jaren leunt het overheidsbeleid steeds zwaarder op de gemeenschapszin van de burgers. Waar de overheid zich terugtrekt, worden de inwoners van steden en dorpen geacht meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving, familie en buren. De sociale cohesie in dorpen wordt daarbij als voorbeeld gesteld. Maar daarmee is het minder florissant gesteld dan we denken, blijkt uit onderzoek van het SCP.

* CPB onderzoekt decentralisaties

Het Centraal Planbureau (CPB) gaat onderzoek doen naar de financiële risico’s én kansen van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Minister Ronald Plasterk van BZK schrijft aan de Tweede Kamer dat het CPB is verzocht allereerst een inventarisatie te maken op hoofdlijnen en daarbij alle financiële en beleidsmatige informatie integraal te bezien.

* ‘Opvang voor alle peuters’

Alle peuters moeten recht krijgen op enkele dagdelen gratis opvang in een voorschoolse voorziening. De VNG heeft het kabinet geadviseerd hier werk van te maken.

* Beschermingsbewind gaat ten koste van bijstand

Toen de Tweede Kamer eind maart instemde met het wetsvoorstel Wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap heeft zij zich niet gerealiseerd dat gemeenten hierdoor met enorme kosten werden opgezadeld. Er is een kraan met euro’s geopend die gemeenten niet meer kunnen dichtdraaien, zegt wethouder Ineke Smidt van Almere.

* Dordrecht zoekt externe commissievoorzitters

De gemeente Dordrecht gaat commissievergaderingen gedeeltelijk laten voorzitten door externen. De gemeente heeft een vacature opengesteld voor twee externe voorzitters.

* Digitale formulieren kunnen gebruiksvriendelijker

Gemeenten kunnen slimmere formulieren ontwikkelen, waarin de gegeven antwoorden automatisch bepalen welke vervolgvragen nodig zijn, zo blijkt uit onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk. Slechts drie van de 250 onderzochte formulieren waren ‘slim’.

* VNG Nieuws: Kennis van bestuurders meer inzetten

Hoe kunnen betrokken bestuurders een stem krijgen binnen de VNG, ook als ze geen lid zijn van een commissie? ‘Ledengericht’ is een van de sleutelwoorden bij de vernieuwing van de VNG

Verder o.a. in VNG Nieuws:

  • Reacties gevraagd op advies commissie-Dekker
  • Nieuwe website GezondSamenPolis
  • Voorbeschouwing VNG-Jaarcongres

Uitgebreide artikelen in dit magazine: