Deze week in VNG-magazine

* Geef bronsdieven geen kans
Het aantal diefstallen van bronzen kunstwerken is de afgelopen twee jaar verdrievoudigd. Kennis over goede beveiliging is nog niet gebundeld. Wat zijn de beste maatregelen? Een indruk van de eerste ervaringen. ‘De zachte kant van beveiliging moet je niet onderschatten’.

* Wietpas beleeft roerige première in het zuiden
De wietpas, die op 1 mei werd ingevoerd in de drie zuidelijk provincies, lijkt vooralsnog de softdrugsoverlast juist te vergroten in plaats van te verminderen. Bovendien wordt het systeem ervaren als een aanslag op de privacy.
 
* ‘Mensenrechten zijn van ons allemaal’
Goed lokaal bestuur en mensenrechten gaan hand in hand. Veel gemeenten zijn zich daar niet voldoende van bewust. Mensenrechten gaan niet alleen over folteringen, ze gaan ook over mee mogen praten in de samenleving en over toegang tot democratische processen.
Aldus burgemeester Jon Hermans van Almelo, lid van de Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.
 
* GGD Zuid-Holland Zuid krijgt de ruimte
De GGD in Zuid-Holland Zuid voert namens negentien gemeenten de regie over drie regionale gezondheidspreventieprogramma’s. Derde aflevering in de serie Gezonde Slagkracht.

* Ov grote steden blijft vooralsnog publiek
De privatisering van de drie openbaarvervoerbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in 2013 is van de baan. De Eerste Kamer stemde tegen de verplichte aanbesteding van respectievelijk GVB, RET en HTM.

* Adhesie voor advies luchtkwaliteit
Een mooi succes voor Cor y Lamers, VNG-vicevoorzitter en burgemeester van Houten. Zijn advies over luchtkwaliteit is overgenomen door het Comité van de Regio’s. Lamers is lid van de Nederlandse delegatie van het CvdR.

* Álle politici bevraagd in één enquête
Voor het eerst in de geschiedenis zijn alle Nederlandse politici persoonlijk, dus niet in een steekproef, benaderd voor een enquête. In een onderzoek van NRC, in samenwerking met Overheidinnederland. nl, is hun gevraagd naar een mening over de politieke actualiteit.

* ‘Geen confectiepak voor gemeenten’
Het maatpak biedt gemeenten meer soelaas dan het confectiepak, aldus demissionair minister Liesbeth Spies van BZK. Zo hoort de schaal van een gemeente af te hangen van haar opgave en hoeven niet alle gemeenten dezelfde taken uit te voeren.
VNG Magazine sprak met de bewindsvrouw.

 * VNG Nieuws
Gevolgen van het wandelgangenakkoord
Wat zijn de gevolgen van de val van het kabinet en het daarna afgesloten ‘wandelgangenakkoord’? We zetten een aantal grote onderwerpen op een rij.
Verder in VNG Nieuws:
In de serie portretten van provinciale afdelingen: Limburg slaat de brug naar het nieuwe Europa.

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.

Afgelopen week:
Henk Zomerdijk, burgemeester van Duiven: Tien veiligheidsregio’s is een brug te ver.
De visie van politicoloog André Krouwel en die van oud-raadslid Manuel Kneepkens op de erfenis van Fortuyn.
Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw: Stadslandbouw, hobby of hype?

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

De eerstvolgende uitgave nr. 11 verschijnt op vrijdag 25 mei.

Overige artikelen in dit VNG Magazine: