Deze week in VNG-magazine

* Special Opleidingen: De gemeente als praktijkschool
De gemeente is bij uitstek een plek waar leren en werken goed samengaan. Een special over stagiairs, trainees en studenten. Maar ook over wethouders die hun presentatie willen verbeteren.

  • Wie nu niet investeert in jong hoogopgeleid personeel, mist straks de boot. Het aantrekken van trainees is goed voor beide partijen.
  • Zeist, in 2011 tot beste stagegemeente verkozen, wordt overstelpt met aanvragen van stagiairs. Zelfs uit Zuid-Korea.
  • Universiteiten hebben ontdekt dat ‘de stad’ een rijk onderzoeksgebied kan zijn en gemeenten halen graag studenten en onderzoekers naar binnen.
  • De VNG Academie heeft een eendaagse op Amerikaanse leest geschoeide training Inspirerend speechen voor wethouders. Niet de spreker, maar het publiek staat centraal.

* Bezuinigingen bedreigen lokale rekenkamers
Lokale rekenkamers zien bezuinigingen als grootste bedreiging voor hun functioneren, zo blijkt uit de Rekenkamermonitor 2011 van Necker van Naem. Bij een kwart van de lokale rekenkamers daalt het budget in 2012.

* Woonomgeving vaak slecht bereikbaar
Problemen met de toegankelijkheid van de woonomgeving voor mensen met een beperking of met een wandelwagen of boodschappenkarretje zijn vorig jaar toegenomen. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor hulpdiensten.

* Gemeenten mogen wilde dieren in circus niet verbieden
Gemeenten mogen geen eigen regels stellen voor dierenwelzijn. Dat betekent onder meer dat ze niet zomaar circussen met olifanten, leeuwen en tijgers kunnen verbieden.

* Onzekerheid over hervorming sociale zekerheid
Na dertig uren debatteren, dertig amendementen en dertig moties resteerden voor de nieuwe Wet werken naar vermogen in de Tweede Kamer alleen nog de eindstemmingen. Daarna zou de Senaat aan de overkant zich over het wetsontwerp buigen. Maar met de eindstreep in zicht kwam alles anders te liggen.

* D66 haalt kroonjuwelen van stal
D66 heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de door de Kroon benoemde burgemeester uit de Grondwet te halen.

* VNG Nieuws
Sociale media en gemeentebestuurders
Hoe gebruikt de bestuurder sociale media? Het Actieprogramma Lokaal Bestuur verzamelde praktijkvoorbeelden in een boekwerkje.
Verder in het VNG Nieuws:

  • Versterken VNG ligt op koers
  • Kandidaten voor bestuur en commissies VNG
  • Slotstuk van een intensieve lobby

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:

  • Wake-up call lector bestuurskracht Peter Castenmiller: Laat lokale rekenkamers niet inslapen.
  • Politicoloog André Krouwel: ‘Geef je zetel op, als je uit je partij stapt’.
  • Oud-raadslid Manuel Kneepkens over de onmogelijke opgave van de Rotterdamcode: Nederlands spreken op straat.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

De eerstvolgende uitgave, VNG Magazine nr. 10, verschijnt op vrijdag 11 mei

Overige artikelen in dit VNG-magazine: