Deze week in VNG-magazine

* Vragen blijven na Kamerdebat over nieuwe Wmo-taken
Twee dagen debatteerde de Tweede Kamer over de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo. Vooraf had de VNG al laten weten aan staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten grote twijfels te hebben over de invoeringsdatum en over de financiële component van de decentralisatie. Het Kamerdebat heeft die zorgen niet weggenomen.

* ‘Gezondheid, dat moet uit de mensen zelf komen’
Diverse gemeenten werken aan een integrale, lokale aanpak om gezondheidsproblemen als overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, roken en drugs te voorkomen. ZonMw, de organisatie die in opdracht van VWS en NWO gezondheidsonderzoek financiert en stimuleert, draagt onder de noemer ‘Gezonde slagkracht’ een steentje bij. VNG Magazine belicht in een korte serie een aantal lokale praktijkgevallen. Deel 1: Valkenburg aan de Geul.

* Meer controle op gemeenschappelijke regelingen
Het kabinet wil gemeenteraden meer mogelijkheden geven om bestuurders van gemeenschappelijke regelingen te controleren, zo blijkt uit een conceptwetsvoorstel van minister Liesbeth Spies (BZK).

* RMO: normaliseer opvoedproblemen
Eerstelijns jeugdzorg begint bij het gezin in zijn sociale omgeving. ‘De krachten hiervan benutten en versterken is het startpunt van hulpverlening’, aldus het advies Ontzorgen en normaliseren. Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

* VNG Nieuws
Programma tegen regeldruk en administratieve lasten
De VNG maakte samen met het Rijk een plan van aanpak van regeldruk en administratieve lasten: Beter en Concreter. Doel: verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en uitvoerbaarheid van Rijksregelgeving en vermindering van toezichtlasten voor bedrijven.
Verder in het VNG Nieuws:

  • Gelders model voor omgevingsdiensten
  • Portret van VNG Overijssel

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen weken:

  • Burgemeester Henk Zomerdijk (Duiven): ‘Privacy krijgt te vaak voorrang boven belang slachtoffers en samenleving’.
  • Politicoloog André Krouwel: ‘Ik wil weten wie mijn politici betalen’.
  • Gemeentesecretaris Frans Mencke (Hoorn): ‘Trainees juist nodig in tijd van bezuinigingen’.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

De eerstvolgende uitgave, VNG Magazine nr. 9, verschijnt op vrijdag 27 april. Thema: Opleidingen

Overige artikelen in dit VNG-magazine: