Deze week in VNG-magazine

* Interview Herman Pleij
Nederland dankt zijn welvaart van de laatste zes eeuwen vooral aan de ideeënrijkdom van zijn inwoners, vindt Herman Pleij, emeritus-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. Met die wetenschap kunnen ook raadsleden hun voordeel doen. ‘Ontwikkel ideeën, ontplooi initiatieven en laat je niet wegzetten als controleur van het college.’

* Collegiale toets bij grote projecten
Ambtenaren en bestuurders van Utrecht kregen onlangs bezoek van collega’s uit andere gemeenten om het tramproject Om de Zuid door te lichten. Na een intensief weekje kregen ze een praktisch advies van deze ervaringsdeskundigen. Een gesprek met de Utrechtse wethouder Frits Lintmeijer en de Rotterdamse reviewer Lex van Eijndhoven over de meerwaarde van deze vorm van wederzijdse bijstand.

* Politieke steun voor norm wegtunnels
De Tweede Kamer is al voor het afrondende debat in meerderheid voor een wetswijziging die één uniforme norm voor de veiligheid van wegtunnels nastreeft.

* Kabinet pakt Omgevingswet voortvarend op
Het kabinet heeft zijn plannen voor de nieuwe Omgevingswet, die vijftien voor gemeenten belangrijke bestaande wetten bundelt en vereenvoudigt, aan de Tweede Kamer gestuurd.  De VNG is blij met de voortvarende aanpak van minister Melanie Schultz van Haegen van IenM.

* VNG Nieuws
Verpakkingenakkoord nog geen gelopen race
De VNG haalde veel binnen bij het overleg over het nieuwe Verpakkingenakkoord. Maar op één punt staan de VNG en het bedrijfsleven nog tegenover elkaar: het afschaffen van het statiegeld op grote petflessen.
Verder o.a. in het VNG Nieuws:
• Kritiek op voorstel verkleining raden
• Portret van de VNG afdeling Zeeland

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:
• Politicoloog André Krouwel over verruwing van de omgangsvormen, waaraan niet alleen burgers, maar ook politici zich steeds vaker schuldig maken. Juist zij die het goede voorbeeld moeten geven!
• D66-raadslid in Haarlem Dilia Leitner stelt dat gemeenten allang werken aan een beter Nederland, onder meer door steeds beter te luisteren naar hun inwoners.

De eerstvolgende uitgave, VNG Magazine 7, verschijnt op vrijdag 30 maart. Dit is een special Overheid & ICT

Overige artikelen in dit VNG-magazine: