Deze week in VNG-magazine

* Wie wordt Culturele Hoofdstad van Europa 2018?
In 2018 mogen Malta en Nederland een Europese Culturele Hoofdstad ‘leveren’. Malta kandideert hoofdstad Valletta. In Nederland dingen vijf steden mee naar de titel: Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht. Een reportage met Maastricht en BrabantStad in de hoofdrol. Over jarenlang investeren in cultuur, regionale samenwerking en de toekomst van de culturele hoofdstad ná 2020.

*Dreigende stakingen bij gemeenten
Gemeenteambtenaren gaan staken om bij de gemeentelijke werkgever alsnog ‘aanvaardbare cao-afspraken’ af te dwingen. Een verzoek van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de VNG om iets meer tijd voor een zorgvuldige reactie op de ultimatumbrieven, is door de ambtenarenbond AbvaKabo FNV van de hand gewezen.

 * Kamer verankert lokale brandweerzorg
De Tweede Kamer is akkoord met verplichte regionalisering van de brandweer, maar heeft op het laatste moment de ‘lokale inbedding’ van de brandweer nog verder gewaarborgd.

* Kamp pakt armoedeval alleenstaande ouders aan
Alleenstaande ouders die vanuit de bijstand gaan werken, behouden vanaf 2014 de ondersteuning voor de kinderen. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil zo voorkomen dat zij erop achteruit gaan als ze werk vinden.

* VNG betreurt aannemen Aanbestedingswet
De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de Aanbestedingswet. De VNG ziet diverse haken en ogen aan de nieuwe wet en stuurt hierover een brief naar  minister Maxime Verhagen van EL&I.

* VNG Nieuws
VNG gaat versterkt volgende honderd jaar in
In de honderd jaar van haar bestaan ontwikkelde de VNG zich tot een sterke vereniging. Maar het kan altijd beter. De VNG grijpt het jubileumjaar aan om te vernieuwen. Een gesprek met directieraadsvoorzitter Ralph Pans.
Verder o.a. in het VNG Nieuws:
• De Jeugdzorgwijzer
• Portret van de VNG afdeling Utrecht

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:
• Burgemeester Henk Zomerdijk van Duiven over de nationale politie: de verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde en veiligheid komt steeds meer onder druk te staan.
• Politicoloog André Krouwel hekelt de situatie in Harlingen, waar de PvdA zowel in de oppositie als in het college (wethouders van buiten) is vertegenwoordigd.
Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

VNG Magazine 5 verschijnt dinsdag 28 februari, de dag waarop de VNG 100 jaar bestaat.
Dit is een jubileumblad over de geschiedenis van de VNG, een ‘bewaarnummer’ om nog eens later op te slaan en terug te blikken. De gebruikelijke rubrieken ontbreken hierin. Actuele informatie staat op www.vngmagazine.nl.

De eerstvolgende reguliere uitgave, VNG Magazine 6, verschijnt op vrijdag 16 maart. Dit is een raadsledenspecial.

Overige artikelen in dit VNG-magazine: