Deze week in VNG-magazine

* PvdA voert oppositie tegen partijgenoten in Harlingen
Het college van Harlingen bestaat uit twee PvdA-wethouders. Beiden komen van buiten de gemeente. Tegelijkertijd zit de PvdA in de oppositie, een unicum in Nederland.

* Edam-Volendam bouwt zelf starterswijk
De vastgelopen woningmarkt slaat hard toe in gemeenten. Geplande bouwlocaties gaan niet in ontwikkeling, grondbedrijven beleven magere tijden en draaien verlies. Zo niet in Edam-Volendam: de nieuwe (starters) woningen vliegen er als warme broodjes over de toonbank. Het geheim: de gemeente houdt alles bij de bouw in eigen beheer en hoeft er niet aan te verdienen.

*Hartelijk welkom – maar niet altijd…
Nederlandse ziekenhuizen slagen er het best in hun bezoekers het gevoel te geven, welkom te zijn. Gemeenten kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Ziekenhuizen scoren een dikke voldoende (7,7), gemeenten krijgen bijna een vol punt minder (6,8). Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO naar hostmanship (het gevoel welkom te zijn) in de publieke sector.

* Betoog: ‘Meer openheid bij geheimhouding documenten’
Bij het besturen van een gemeente moet het uitgangspunt zijn: zo weinig mogelijk geheim. Toch kan geheimhouding soms nodig zijn omdat belangen van de gemeente, burgers of organisaties anders worden geschaad. Als geheimhouding niet onnodig wordt opgelegd en de spelregels helder zijn, zullen betrokkenen zich eerder aan de spelregels houden. Een lokale rekenkamer kan gebruikmaken van haar vergaande bevoegdheden om na te gaan of in haar gemeente dit proces goed verloopt.

* ‘Risicomanagement in kinderschoenen’
Gemeenten moeten nog de nodige stappen zetten op het gebied van risicomanagement, zo blijkt uit een onderzoek van ConQuaestor onder ambtenaren van zestig gemeenten.

* Wetsvoorstel recreatiewoningen wordt ingetrokken
Het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen wordt alsnog overgelaten aan de gemeenten. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft besloten op een alternatief voorstel van de VNG in te gaan. Het lopende wetsvoorstel voor onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen wordt ingetrokken.

* VNG hekelt strengheid van De Krom
De VNG heeft bij staatssecretaris Paul de Krom (SZW) aangedrongen op een coulante houding jegens gemeenten die zich moeten verantwoorden voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand.

* Burgemeesters vragen aanscherping Voetbalwet
Ondanks de nieuwe Voetbalwet hebben burgemeesters nog de grootste moeite om overlast van hooligans aan te pakken. Burgemeester Ahmed Aboutaleb, die samen met zijn collega Annemarie Jorritsma van Almere in de Tweede Kamer was uitgenodigd, vroeg tijdens een hoorzitting van de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie om verdergaande bevoegdheden.

* VNG Nieuws
VNG-top maakt kennis met minister Spies
Een hernieuwde kennismaking met een oude bekende. De eerste officiële ontvangst van de VNGtop bij de nieuwe minister van BZK, Liesbeth Spies.
Verder o.a. in het VNG Nieuws:
• Nieuwjaarsreceptie VNG International
• Trendlezing minister Spies
• Raadsleden over kleinere raden
• Tweedaagse ‘Jeugdzorg naar Gemeenten’

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:
• Politicoloog André Krouwel: Als stadsdeelraden en deelgemeenten verdwijnen ontstaan ‘pseudodeelraden’.
• Dichter en oud-raadslid Manuel Kneepkens: Fascisme is de schaduw van rechtspopulisme.
Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

VNG Magazine 4 verschijnt op 17 februari 2012

Overige artikelen in dit VNG-magazine: