Deze week in VNG-magazine

* Van stadhuis naar Trêveszaal
Drie ministers in het kabinet-Rutte hebben een achtergrond als burgemeester. Hoe zien de achterblijvers hen? VNG Magazine maakte een rondgang langs de gemeenten Schipluiden, Rotterdam en Maastricht en vroeg de lokale bestuurders naar hun mening over respectievelijk Marja van Bijsterveldt, Ivo Opstelten en Gerd Leers.

* Thijs de la Court, van milieuactivist tot wethouder
Thijs de la Court wilde na dertig jaar milieu, derde wereld en de vredesbeweging, zes jaar geleden ‘weleens zien hoe het er aan de overheidskant aan toe gaat’. Als wethouder in Lochem zet hij zich op alle fronten in voor duurzaamheid. Zijn visie: Mobiliseer de kracht buiten de overheid.

* Overgangsregeling voor kunstenaars
Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een overgangsregeling voor de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). Hij heeft de gemeenten gevraagd om al binnen een week op het concept te reageren.

* ‘Niet bezuinigen op seksuele voorlichting’
Minister Edith Schippers van VWS noemt het ‘zeer onwenselijk’ dat gemeenten geen of minder aandacht schenken aan het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren. Als dat inderdaad gebeurt, heeft dat zeer negatieve gevolgen, erkent de minister in antwoord op een groot aantal Kamervragen van uiteenlopende partijen.

* Wethouder van Laarbeek ‘meest invloedrijk’
Wethouder Joan Briels van Laarbeek is gekozen tot ‘meest invloedrijke persoon publieke gezondheid 2011’. Hij kreeg de prijs voor zijn inspanningen voor de ‘Gezondheidsrace’, waarbij inwoners van de gemeente worden ondersteund en gestimuleerd om zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid en die van dorpsgenoten.

*Mantelzorgers willen ander soort ondersteuning
De ondersteuning die gemeenten aanbieden aan mantelzorgers sluit vaak niet aan bij de wensen en behoeften. Mantelzorgers maken daardoor weinig gebruik van dit aanbod.

* VNG Nieuws
CBS-portal voor gemeenten en provincies
Het CBS bedient decentrale gemeenten met een portal waarop alle specifieke data voor hen te vinden zijn. Hij werd onlangs gelanceerd samen met de medebedenkers VNG en IPO.
Verder o.a. in VNG Nieuws:
• Portret van de Vereniging
• Gelderse gemeenten
• Honderd jaar VNG
• Aanpak WOZ-bezwaren

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.
Afgelopen week:
• Henk Zomerdijk, burgemeester van Duiven: schijnheiligheid ten top in discussie over bevoegdheden particuliere beveiligers en gemeentelijke toezichthouders.
• Politicoloog André Krouwel: Democratisch jaaroverzicht legt falen in lokale democratie bloot.
• Praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw: Met teloorgang Nationaal Historisch Museum is vijftien miljoen euro weggesmeten.
Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

Nummer 3, verschijnt op 3 februari 2012

Overige artikelen in dit VNG-magazine: