Deze week in VNG-magazine

* Felle kritiek op zwaar vuurwerk
De verkoop en het gebruik van zwaar legaal vuurwerk staan ter discussie. Diverse burgemeesters (tevens korpsbeheerders) pleiten voor een verbod naar aanleiding van incidenten tijdens de jaarwisseling. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners tijdens het nieuwjaarsfeest nam toe.

* ‘iOverheid’ nog niet op netvlies bestuurders
Veel ICT-projecten van de overheid mislukken of komen moeizaam en tegen hoge kosten tot stand. DataLand lijkt een uitzondering. Wat in 2001 begon als een samenwerkingsverband van veertien gemeenten, is uitgegroeid tot een landsdekkend instituut dat voorziet in vastgoedinformatie. Maar meer bestuurlijke betrokkenheid is nodig, vindt bestuursvoorzitter Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein.

* Gefaseerde invoer wietpas
Samen met de burgemeesters van de coffeeshopgemeenten in de zuidelijke provincies zet het kabinet in op een forse aanscherping van het drugsbeleid. Er komt een einde aan het ‘opendeurbeleid’. De wietpas wordt gefaseerd ingevoerd.

* Spies jaagt woningcorporaties op de kast
Woningcorporaties worden verplicht minstens driekwart van hun woningvoorraad te koop aan te bieden. De nieuwe minister van BZK Liesbeth Spies jaagt met dit wetsvoorstel branchevereniging Aedes tegen zich in het harnas. Die noemt de verplichting tot verkoop onacceptabel.

Geen specifieke uitkering in de Wmo’
De regering wijst het initiatiefwetsvoorstel van de SP uit de Tweede Kamer, om van de huishoudelijke verzorging een specifieke uitkering te maken, vierkant af.

VNG Nieuws
Jan Hamming nieuwe voorzitter VNG-commissie Werk en Inkomen
De Tilburgse wethouder Jan Hamming over de transitie van de sociale werkvoorziening. Bezuinigingen in het sociale domein zijn onvermijdelijk, vindt hij, mits uitvoerbaar en menswaardig.
Verder o.a. in het VNG Nieuws

  • VNG bestaat 100 jaar
  • Directieraad on tour
  • Goirle: uitvoering belasting naar de markt

Neem stelling!
Op het digitale platform www.vngmagazine.nl kunnen lezers stelling nemen over wat hen bezighoudt in het lokaal bestuur.

Afgelopen week:

  • Politicoloog André Krouwel: de burger wikt, het CDA beschikt.
  • Dichter en oud-raadslid Manuel Kneepkens: invoering Mannentax is het overwegen waard.

Discussieer mee op www.vngmagazine.nl.

VNG Magazine 2 verschijnt op 20 januari 2012

Overige artikelen in dit VNG-magazine: