Krachttoer

De Krachttoer helpt gemeenten om goed aan te sluiten bij de snel veranderende samenleving

Inwoners van gemeenten nemen steeds meer het initiatief in het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken in hun eigen omgeving. Ze regelen steeds meer hun eigen zaken, variërend van het aanleggen van een moestuin in de straat tot het collectief opwekken van zonne-energie in de eigen buurt.

Evenement van één dag passend bij de lokale vraag en situatie

De Krachttoer is een evenement van één dag. De bus van de Krachttoer wil in alle gemeenten stoppen. De Krachttoer werkt op verschillende manieren, maar altijd passend bij de lokale vraag en situatie. Er wordt gewerkt met heel verschillende werkvormen. Bijvoorbeeld een wandeling door de gemeente, een meting van burgerkracht in wijk of stad, een droomworkshop, een gesprek of debat, een feest, een spiegelgesprek of het oppimpen van de communicatie van een initiatief.