Sorteren

Stand van zaken BRP | Kamerbrief

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops, schetste in zijn brief van 4 november 2019 zijn aanpak voor stapsgewijze verbetering en vernieuwing van de Basisregistratie Personen (BRP). In deze brief informeert hij de kamer over de voortgang.

Bescherming arbeidsmigranten uitdaging voor gemeenten

Het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer presenteerde donderdag 11 juni de eerste aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten op de korte én langere termijn te verbeteren. VNG volgt de ontwikkelingen nauwgezet en constateert dat de opgave naar verwachting