Sorteren

Kennis der verplichtingen tijdens de coronacrisis | Rapport

In 2020 heeft het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de coronacrisis op het kennis- en belevingsniveau van uitkeringsgerechtigden over hun uitkering. Het onderzoek bouwt qua doelstelling en opzet voort op de onderzoeken Kennis der verplichtingen en (gepercipieerde)

Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand | Rapport

De regels in de bijstand zijn ingewikkeld en kennen veel plichten. De gemeente Utrecht wilde weten of dit de beste manier is om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen. Kan het ook anders, eenvoudiger, beter? Samen met Universiteit Utrecht werd dit onderzocht met Weten wat werkt.